Skip to main content

Doktor Hansen udvider

Journalist Anne Steenberger, as@dadl.dk

22. jun. 2007
4 min.

Det brede varesortiment på hylderne i den praktiserende læges butik skal udvides.

Det er således Sundhedsstyrelsens plan, at almen praksis skal have en helt central rolle som visitator, når de nye sygehusplaner skal føres ud i virkeligheden. Desuden skal de have en central rolle i kronikerbehandlingen. Og nu slår forslaget til regeringens kvalitetsreform fast, at de skal trække en stor del af læsset i forbindelse med lanceringen af en national handleplan om forebyggelse.

Almen praksis skal derfor med sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens ord »produktudvikles«.

De praktiserende lægers formand, Michael Dupont, har kun milde ord over for opmærksomheden:

»Det er en anerkendelse af vores vigtige position i sundhedsvæsenet,« siger han.

Kvalitetsudspillet cementerer sammen med den nyligt indgåede økonomiaftale mellem regioner og regering, at det ikke bare er varesortimentet, der skal udvides, men også selve butikken. Ordet »lægehus« bruges således oftere og oftere, både i ministerier, regionshuse og organisationer. Doktor Hansens solopraksis har til gengæld fået en ny, i bedste fald anakronistisk klang.

Dette til trods for at tilfredshedsundersøgelser viser, at patienterne evaluerer solopraksis mest positivt. Det tilskrives almindeligvis en tættere relation mellem patient og læge i solo-praksis [1].

Kvalitetsudspillet slår ikke desto mindre fast, at solopraksis »ikke giver de samme muligheder for faglig udvikling som et lægehus med flere læger og flere faggrupper, ej heller fremmer det fleksibiliteten i forhold til længere åbningstider«. Derfor skal der være en »bæredygtig« størrelse på lægehuse, for at patienterne kan få dækket flest mulige behov hos egen læge i høj kvalitet, hedder det i udspillet.

Arbejdsgrupper både i Danske Regioner og i Indenrigs- og Sundhedsministeriet er sat til at analysere almen praksis' rolle i fremtidens sundhedssektor.

Investeringer

I mellemtiden har Praktiserende Lægers Organisation, PLO, taget mere jordnært fat. De har fundet en rollemodel, nemlig lægehuset Dokken i Thisted, som rummer flere læger og flere funktioner. Det drives af en fond, og lægerne lejer sig ind. Det fungerer tilsyneladende godt og kan tiltrække læger.

»Mange af mine kolleger oplever nemlig store problemer med at etablere et lægehus. I København er det ofte svært at finde passende lokaler. Og hvis man vil bygge nyt, hvordan skal man så finansiere at få købt og opført et hus?« spørger Michael Dupont.

En del af de massive investeringer, sundhedsvæsenet står overfor, bør gå til investeringer i bygningsmassen i almen praksis. De skal så gennemføres i et tæt samarbejde mellem regionsråd, kommuner og lægerne, mener han.

Stjerner og tilgængelighed

Kvalitetsudspillet formulerer en række forventninger til de praktiserende læger, og flere kan ses som forvarsler om krav i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

De fleste af dem har været luftet tidligere.

Målet om borgernes frie valg er styrende for mange af kravene. Således foreslår regeringen at ophæve kilometergrænsen, så borgere frit kan vælge læge, hvor som helst de vil, for eksempel i nærheden af deres arbejde.

Den borgervenlige læge skal også være nemmere at få fat på. Det er allerede aftalt, at lægen skal være tilgængelig over nettet fra den 1. januar 2009. Dertil kommer, at regering og regioner til efteråret vil opstille konkrete mål for, hvordan det bliver nemmere at nå lægen over telefonen. Også en runde om lægens åbningstider bliver det til i de næste overenskomstforhandlinger, lyder regeringens opfordring. Det skal være en mulighed fra den 1. april 2009 at komme til lægen om aftenen eller om lørdagen, lyder regeringens opfordring.

Michael Dupont siger:

»Jeg synes, at det er lidt problematisk lige nu, hvor vi har lægemangel. Mange af os har grånende tindinger, så er det lidt ude af trit at sige, at vi skal arbejde mere. Men der kan komme stærke unge kræfter, som har lyst til at arbejde mere. Så skal der selvfølgelig være betaling for det. Vi taler om at arbejde på skæve tider, så skal vi ligesom hospitalslæger have mere for det. Man kan ikke gøre merarbejde til et krav, der skal være en god løn som incitament.«

Almen praksis skal med tiden være at finde i stjernesystemet på Sundhedskvalitet.dk - der, hvor man i dag kan finde sygehusenes kvalitet blotlagt og sammenlignelige på en række områder. Der er allerede et arbejde i gang med at udvikle kvalitetsstandarder, så kvaliteten kan dokumenteres. Michael Dupont siger:

»I almen praksis er der ikke så mange operative procedurer som på hospitalet. Det handler mere om engagement, nærhed og lignende, som det kan være svært at måle. Men hvis man ellers kan finde ud af en fornuftig måling, er det o.k., selvom det er noget overfladisk.«

Kilde

Peter Vedsted, Frede Olesen m.fl.: Almen lægepraksis i Danmark. 2005.