Content area

|

Ekstraordinær generalforsamling i Lægernes Pension

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 5. december 2022 kl. 16.30 om det nye pensionsprodukt FleksibelPension. Generalforsamlingen afholdes som en delvis elektronisk generalforsamling.

Generalforsamlingen består af 125 delegerede, som er valgt blandt pensionskassens medlemmer. Som medlem af Lægernes Pension har du ret til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet.

Du kan deltage enten elektronisk eller ved fysisk fremmøde på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København K. Både ved elektronisk og fysisk deltagelse har du mulighed for at ytre dig mundtligt og stemme. Det er dog kun de delegerede, der har stemmeret.

Hvis du ikke er delegeret, men ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal du tilmelde dig senest onsdag den 30. november 2022 på www.lpb.dk/tilmelding. De delegerede får direkte besked om deltagelse på generalforsamlingen.

Dagsorden og forslag til ekstraordinær generalforsamling

a. Valg af dirigent

b. Godkendelse af forretningsorden for afvikling af ekstraordinær generalforsamling

c. Præsentation og godkendelse af nyt pensionsprodukt FleksibelPension for nye medlemmer og lægestuderende, konsekvensændringer af eksisterende regulativer, samt bemyndigelse til bestyrelse om fastsættelse af ikrafttrædelsestidspunkt

d. Eventuelt.

De fuldstændige forslag kan læses på www.lpb.dk/xgf2022. Her kan referatet også læses senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Blad nummer: 

Right side

af Bolette Gerd Friderichsen | 29/11
4 kommentarer
af Kai Axel Lorentzen | 28/11
1 Kommentar
af Anders Beich | 27/11
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 21/11
4 kommentarer
af Morten Holm | 21/11
1 Kommentar
af Tom Giedsing Hansen | 21/11
2 kommentarer
af Preben G. Berthelsen | 21/11
1 Kommentar