Skip to main content

Embedslægeforeningen i 125 år

Direktør i Foreningen af Speciallæger Jørgen Iversen, ji.fas@dadl.dk

10. aug. 2007
2 min.

Ved receptionen præsenteres jubilæumsbogen: »Forebyggelse, kontrol og rådgivning - Embedslægerne i 225 år«, som Nils Rosdahl har samlet.

Embedslægerne, som altid har været en lille skare, har haft en særlig position i det danske sundhedsvæsen. På den ene side har de haft en synlig og autoritativ position lokalt, hvor de udgjorde den sundhedsfaglige ekspertise i en lang række samfundsmæssige forhold fra epidemier til miljøforhold, og på den anden side har de kunnet betragtes med skepsis af kollegaerne, fordi de var sundhedsmyndighedernes tilsyn over for den enkelte læge.

Organisatorisk har embedslægerne ikke mindst i de seneste par år oplevet store ændringer. Deres særlige lovgrundlag forsvandt og blev en del af sundhedsloven, den reelle integration i Sundhedsstyrelsen blev også formaliseret, og den regionale struktur blev drastisk ændret med kommunalreformen. Nogle embedslæger kan føle, at verden er gået af lave, nogle har forladt væsenet, men foreningen og embedslægerne har generelt vist en stor fleksibilitet og tilpasningsevne til den nye struktur; måske også fordi gruppen er blevet mindre. Manglen på speciallæger i samfundsmedicin og dermed rekrutteringsproblemerne har også været en årsag til, at Embedslægeforeningen kun omfatter ca. 40 erhvervsaktive medlemmer, og embedslægeinstitutionerne er blevet bemandet med både afdelingslæger og uddannelsessøgende læger.

Den ny administrerende direktør for Sundhedsstyrelsen, Jesper Fisker, har over for embedslægerne understreget, at embedslægerne skal være Sundhedsstyrelsens regionale repræsentation og dermed Sundhedsstyrelsens ansigt over for kommuner og de faggrupper, som Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med. Den opgave er Embeds-lægeforeningen parat til at være med til at løse.

»Embedslægeforeningen håber på, at rigtig mange vil møde frem og medvirke til en festlig dag, så vi med fortrøstning kan gå de næste 125 år i møde«, udtaler Kåre Kristiansen, formand for Embedslægeforeningen.