Skip to main content

En dag i en tillidsrepræsentants liv

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk. Foto: Carsten Ingemann

7. sep. 2012
3 min.

Jens Frandsen er talsmand for overlægerne i Region Midtjylland og har organiseret sit arbejde - han er lungemedicinsk overlæge - sådan, at han kan bruge fredagen på sit faglige og fagpolitiske arbejde. Sådan forløb fredag 31. august:

07.00Jens Frandsen drikker morgenkaffe og får lidt mad, mens han læser sig ind på dagens to personsager. Så af sted i bil til et af regionens hospitaler, hvor det første møde skal finde sted. Det handler om en overlæge, der er raget uklar med ledelsen, og Jens Frandsen skal være bisidder ved et møde mellem de to parter.

08.45Han mødes med den anden bisidder, og de forbereder sig kort på mødet.

09.00Overlægen ankommer, og mødet med ledelsen starter. Det varer ca. halvanden time, og bagefter erklærer de to bisiddere sig rimeligt tilfredse. »Vi føler, at vi fik flyttet noget, så tingene nok så knap så sorte ud ved afslutningen på mødet som ved mødets begyndelse«, siger Jens Frandsen. Men når en sag er nået så langt som til en tjenstlig samtale, er den allerede gået i hårdknude, for man har jo ikke kunnet løse den i mindelighed på afdelingen. Disse møder er derfor ofte vanskelige - også følelsesmæssigt. »En gang imellem bliver man påvirket, men jeg forsøger at lade være med at blive overilet«, siger Jens Frandsen.

11.30Det er ikke til at finde en parkeringsplads, og Jens Frandsen ankommer derfor noget forsinket til det næste møde på et andet sygehus. Det er dagens næste personsag, men det er alene en HR-medarbejder og Jens Frandsen, der mødes. Sagen handler om diverse tillæg, som lægens arbejdsplads ønsker at omlægge, og de to skal finde ud af, hvad der er op og ned - hvad lægen egentlig har ret til, og hvad hospitalet har ret til.

13.00Næste stop er Villa Medici - den regionale Lægeforenings hus i Aarhus midtby. Der er mails, der skal sendes eller besvares. Der er lige tid til lidt mad- så kommer Ugeskrift for Lægers fotograf.

14.00Dagens sidste møde starter. Det handler om, hvad man vel nærmest kan kalde karriererådgivning. Nogle unge læger har bedt Jens Frandsen om en orientering om, hvad et eventuelt næste step i karrieren - altså en overlægestilling - egentlig vil indebære. Hvad sker der med de nuværende tillæg? Hvad med vagtbelastning? Hvad er fastlagt i overenskomsten, og hvad kan der forhandles om? Jens Frandsen fortæller løs og forsikrer de unge læger om, at når dagen eventuelt kommer, hvor de skal forhandle løn- og arbejdsforhold i forbindelse med en overlægestilling, så er han parat til f.eks. at tage med til mødet. Og så er han for øvrigt også stopklods, for alle overlægeaftaler skal runde hans bord. »Intet er aftalt, før jeg har skrevet under«, som han siger.

15.30Lidt mere kontorarbejde, og så kan Jens Frandsen køre hjem. »Der var godt fyldt op«, siger han om sin dag.