Content area

|

Endelig dagsorden

Det 140. ordinære Læge- og repræsentantskabsmøde den 20.-21. maj 2022 på Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg (mødet begynder kl. 10.00)

1. Formanden åbner Læge- og repræsentantskabsmødet for repræsentanter

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af forretningsorden for Læge- og repræsentantskabsmødet

4. Formandens beretning. Drøftelse af formandens og bestyrelsens beretning

5. Politisk temasession 1. Hvordan fremtidssikrer vi sundhedsvæsenet, så der bliver kapacitet til at behandle flere patienter og tage nye behandlinger i brug, trods udfordringer med mangel på arbejdskraft?

6. Formanden byder gæster velkommen til Lægemødet og holder politisk tale

7. Politisk debat

8. Uddeling af Lægeforeningens ærespris

9. Politisk temasession 2. Sundhedsvæsenet i forandring. Hvad betyder nye nærhospitaler og sundhedsklynger konkret?

10. Vedtægtsændringer

10.1 Lægeforeningens bestyrelses forslag til ændring i Lægeforeningens vedtægters pkt. 2. Formål

10.2 Lægeforeningens bestyrelses forslag til ændring i Lægeforeningens vedtægters pkt. 6. Optagelse

10.3 Lægeforeningens bestyrelses forslag til ændring i Lægeforeningens vedtægters pkt. 11. Repræsentantskabet, pkt. 12. Indkaldelse og pkt. 18. Bestyrelsens møder

10.4 Lægeforeningens bestyrelses forslag til ændring i Lægeforeningens vedtægters pkt. 7. Rettigheder og pligter

11. Godkendelse af Lægeforeningens regnskab for 2021

12. Godkendelse af budget og kontingent for 2023

13. Valg til Voldgiftsretten (for 2 år):

a) 1 medlem valgt efter indstilling af PLO: Bodil Johnsen afgår efter tur og kan ikke genvælges

b) 1 medlem valgt efter indstilling af PLO: Bruno Melgaard Jensen afgår efter tur og kan genvælges

c) 1 suppleant valgt efter indstilling af PLO: Camilla Høegh-Guldberg afgår efter tur og kan ikke genvælges

d) 1 suppleant valgt efter indstilling af PLO: Dennis Staahltoft afgår efter tur og kan genvælges

14. Valg til Lægeetisk Nævn (for 2 år):

a) 1 medlem valgt efter indstilling af PLO: Birgitte Rahbek afgår efter tur og kan ikke genvælges

b) 1 suppleant valgt efter indstilling af PLO: Sture Albertsen Winsløw afgår efter tur og kan ikke genvælges

15. Orientering om tid og sted for afholdelse af næste ordinære Lægemøde- og repræsentantskabsmøde i 2023

16. Eventuelt

Programmet og dagsordenen for Lægemødet opdateres på www.lægemøde.dk

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer