Skip to main content

Evaluering og kompetencemåling inden for den medicinske uddannelse

2. nov. 2005
03 min

Den Almindelige Danske Lægeforening og Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse har i fællesskab tilrettelagt konferencen »Evaluering og kompetencemåling inden for den medicinske uddannelse« den 7.-8. november 2002. Formålet med konferencen er at belyse forskellige metoder til kompetencemåling og evaluering af uddannelsesaktiviteter inden for den præ- og postgraduate uddannelse samt efteruddannelsen.

Konferencen sætter fokus på den samlede lægelige uddannelse og er således bredt tilrettelagt i forhold til deltagerkredsen. Der er i planlægningen af programmet lagt vægt på at konferencedagene veks-ler mellem plenarsessioner og workshopper, hvor deltagerne får mulighed for selv at afprøve metoder til kompetencemåling eller fordybe sig i de enkelte emner.

Konferencen løber over 2 dage, der er tilrettelagt som følger:

Torsdag den 7. november 2002

Dagens program sætter fokus på dansk forskning i kompetencemåling i den præ- og postgraduate uddannelse i Danmark. På dagen præsenteres metoder til kompetencemåling, hvor erfaringer fra projekter med måling af kompetencer præsenteres.

Dagen indeholder desuden foredrag omhandlende aktuel forskning inden for medicinsk uddannelse.

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse er ansvarlig for dagens program.

Fredag den 8. november 2002

Dagens mål er at belyse evaluering som et redskab til kvalitetsudvikling samt evaluering som et redskab til kvalitetssikring. Professor Geoff Norman, Canada, professor Janet Grant, England, professor Cees van der Vleuten, Holland og professor Colin Coles, England, vil belyse teorier og erfaringer ud fra et internationalt perspektiv.

Oplægsholderne tilrettelægger desuden hver en workshop, som afholdes formiddag og eftermiddag. I de forskellige workshopper uddyber den enkelte oplægsholder sine synspunkter og tager udgangspunkt i egen forskning og erfaringer.

Lægeforeningens Uddannelsesfaglige Udvalg er ansvarlig for dagens program.

Konferencen er tilrettelagt således, at det er muligt at deltage begge dage eller vælge en af de to dage. Konferencen er planlagt til maks. 100 deltagere.

Pris for deltagelse: kr. 1.100 for deltagelse 1 dag. Kr. 1.800 for deltagelse begge dage.

Yderligere information fås ved henvendelse til Lægeforeningens Uddannelsessekretariat, att. Annette Plesner Steenstrup, e-post: aps@dadl.dk, telefon: 35 44 81 31.

Torsdag den 7. november 2002

Ordstyrer: Martin Rudnicki, overlæge, dr.med., formand for Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

09.00-10.00 Registrering

10.00-10.10 Åbning ved Martin Rudnicki, overlæge, dr.med. formand for DSMU

10.10-10.45 Evaluering, assessment, audit. Begrebsafklaring ved Knut Aspegren, professor, Sundhedsstyrelsen

10.45-11.00 Pause

11.00-12.00 Tre eksempler på måling af kompetencer:

1. In-training assessment af prægraduat klinisk kursus i pædiatri vedGorm Greisen, professor, Rigshospitalet

2. Klinisk eksamen for svenske turnuslæger ved Lars Olof Amér, docent, Universitetet i Malmø

3. Dansk medicinsk fagprøve for udenlandske læger ved Knut Aspegren, professor, Sundhedsstyrelsen

12.00-13.00 Frokost

13.00-16.00 Frie foredrag fra DSMU's medlemmer

16.00-17.00 Generalforsamling

18.00-21.00 Middag

Fredag den 8. november 2002

Ordstyrer: Hans Karle, overlæge, dr.med., præsident for World Federation for Medical Education - WFME

09.30-09.45 Velkomst ved Jørgen Richard Hansen, alment praktiserende læge formand for Lægeforeningens Uddannelsesfaglige Udvalg

09.45-10.10 The Theory of Educational Evaluation ved Janet Grant, professor Open University Centre for Education in Medicine, UK

10.10-10.35 Experience: The Missing Link in Evaluation ved Geoff Norman, professor Mc Master University, Canada

10.35-10.45 Afklarende spørgsmål til oplægsholderne

10.45-11.45 Workshopper ved dagens fire foredragsholdere

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.25 The Assessment of Professional Judgement ved Colin Coles, Professor Wessex & SW Postgrad. Med. Deaneries, UK

13.25-13.50 Where Are We Going With Assessment and Why? ved Cees van der Vleuten, professor University of Maastricht, Holland

13.50-14.00 Afklarende spørgsmål til oplægsholderne

14.00-15.00 Workshopper ved dagens fire foredragsholdere

15.00-15.20 Kaffepause

15.20-16.00 Afslutning, afrunding og perspektivering

Oplæg og workshopper vil foregå på engelsk

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen