Content area

|

Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger - hvor blev kvaliteten af?

Forfatter(e)
Næstformand Mogens Hüttel, Overlægeforeningen &Konsulent Carsten Larsen, Foreningen af Speciallæger, cla.fas@dadl.dk
Med Folketingets vedtagelse i maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed opstod en fælles autorisationslov med ikrafttræden den 1. januar 2007. Herved bortfaldt den gamle lægelovs § 14, der præciserede, at der »forud for ansættelse i enhver stilling som overlæge med klinisk funktion i offentlige sygehuse og behandlingsinstitutioner skal, som led i ansættelsesproceduren, ske en bedømmelse af den enkelte ansøgers faglige kvalifikationer«....
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Stefan Svendsen | 30/07
3 kommentarer
af Leo Kirkegaard Winther | 28/07
17 kommentarer
af Ann-Christina Skyttebo Scheffmann | 26/07
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 23/07
10 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 19/07
2 kommentarer
af Toke Seierøe Barfod | 17/07
1 Kommentar
af Betina Damsgaard | 12/07
1 Kommentar
af Preben G. Berthelsen | 12/07
1 Kommentar
af Eskild Boeskov | 11/07
6 kommentarer