Skip to main content

Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde

Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 9.30-16.00 på Munkebjerg Hotel, Vejle
22. jun. 2020
01 min

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Velkomst fra formanden, v/Kirsten Ilkjær

3. Formandsberetning og beretninger fra udvalg

4. Beretning fra FAS’ Fond

5. Valg til bestyrelsen for FAS’ Fond

6. Oplæg om FAPS’ politik og efterfølgende gruppedrøftelser

7. Behandling af rettidigt indsendte forslag

8. Regnskab 2019

9. Budget og kontingent 2021

10. Valg af revisor

11. Bekendtgørelse af valg til FAPS’ bestyrelse

12. Eventuelt

Den endelige dagsorden samt den skriftlige beretning kan ses på Min Side samt på www.laeger.dk eller rekvireres i sekretariatet fra fredag den 11. september 2020.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer af FAPS. Eventuelle forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 22. august 2020.

Repræsentanter vil modtage en invitation fra sekretariatet. Spørgsmål vedr. mødet rettes til Lone Kjær Jensen på 35 44 84 87 eller lok.fas@dadl.dk

Er du ikke repræsentant, men ønsker at deltage i mødet, kan du melde dig til hos Tina Pind på email: tp.fas@dadl.dk.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen