Skip to main content

Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde

1. nov. 2005
1 min.

I Ugeskrift for Læger 27. september 2004, nr. 40, blev der orienteret om, at Foreningen af Praktiserende Speciallæger afholder repræsentantskabsmøde den 23. oktober 2004 på Hotel Munkebjerg i Vejle. Ved samme lejlighed forelå en foreløbig dagsorden, som siden da er blevet ændret til følgende:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formandsberetning

 3. Kvalitetsudvikling i speciallægepraksis

 4. Beretning fra FAS' Fond

 5. Beretning fra samtlige udvalg

 6. Behandling af rettidigt indsendte forslag

 7. Stillingtagen til overenskomstresultat

 8. Valg af bestyrelse - bilag

 9. Valg af revisor

 10. Valg til bestyrelsen for FAS' Fond - bilag

 11. Regnskab - bilag

 12. Budget

 13. Kontingent

 14. Eventuelt

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen.

Vel mødt!