Skip to main content

Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde

2. nov. 2005
1 min.

Lørdag den 26. oktober 2002 kl. 10.30 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Dagsorden

 1. 1. Valg af dirigent

 2. 2. Formandsberetning

 3. 3. Beretning fra FAS' Fond

 4. 4. Beretning fra samtlige udvalg

 5. 5. Behandling af rettidigt indsendte forslag

 6. 6. Valg af bestyrelse

 7. 7. Valg af revisor

 8. 8. Valg til bestyrelsen for FAS' Fond

 9. 9. Regnskab

 10. 10. Budget

 11. 11. Kontingent

 12. 12. Eventuelt

Den skriftlige beretning kan læses på FAS' hjemmeside, eller rekvireres i sekretariatet fra mandag den 14. oktober 2002.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer af FAPS.

Tilmelding for medlemmer, som ikke er valgte repræsentanter, kan foretages på nedenstående kupon. Kuponen bedes indsendt til FAS' sekretariat senest fredag den 18. oktober 2002, sammen med kr. 100 på crosset check, som dækker deltagelse i frokost.

Foreningen af Speciallæger, Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø, att.: Birgithe Kunkel

Foreningen af Praktiserende Speciallæger repræsentantskabsmøde lørdag den 26. oktober 2002 kl. 10.30 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Navn: Stempel: