Skip to main content

Forslag til ændringer af PLO's love til behandling på PLO's repræsentantskabsmøde den 18. april 2009

PLO's bestyrelse

6. mar. 2009
1 min.

På PLO's repræsentantskabsmøde den 18. april 2009 vil PLO's bestyrelse fremlægge nedenstående forslag til ændring af PLO's love:

§ 7: Lokalt kontingent

Præcisering af at lokalt kontingent kan vedtages på alle medlemsmøder, endvidere at lokalt kontingent indbefatter vagtkontingent, og at vagtkontingent kan fastsættes for praktiserende læger, uanset om de deltager i vagtarbejdet eller ej.

§ 33: Lokale møder

Præcisering af tidsfrist for indkaldelse til forårsmøde.

Konsekvensrettelser

§ 38.3 om godkendelse i Lægeforeningens bestyrelse af ændringer i PLO's love ændres som følge af ændring af Lægeforeningens vedtægter på Lægemødet 2008.

Ændringsforslagene træder i kraft efter repræsentantskabets godkendelse.

Se pdf-fil i toppen af siden