Skip to main content

At forsvare medlemmernes interesser ...

Michael Dall, formand for UFF

10. aug. 2007
3 min.

Bølgerne har gået højt og mange - især medicinstuderende har givet deres uforbeholdne mening til kende om fireårsprincippet og underskriverne af aftalen om de nye principper for videreuddannelsen. Vi er blevet opfordret til at gå af eller trække vores støtte til aftalen og de nye principper tilbage. Vi har ikke gjort nogen af delene. Vi har brugt sommeren til at arbejde videre med aftalen og med at få principperne implementeret bedst muligt. Det vil sige, så flest mulige medlemmer og kommende medlemmer oplever de positive elementer i aftalen: flere uddannelsesstillinger at vælge imellem, bedre kvalitet i uddannelsen, herunder fokus på de individuelle uddannelsesplaner og mulighederne for hurtigere at opnå speciallægekompetencer, konsekvenshavende evaluering af afdelingerne, et bedre turnustilmeldingssystem og kortere ventetid på turnus, karriererådgivning osv. - og ingen kommer i klemme pga. fireårsprincippet.

Konkret arbejder vi på:

  • at få styrket og konkretiseret kvalitetselementerne i aftalen. Ud over at sikre alle yngre læger uddannelsesplaner og -programmer handler det om at etablere en konsekvenshavende evaluering, der kan sætte mere fokus på uddannelseskvaliteten på afdelingerne. Dårlige uddannelsessteder skal ikke uddanne fremtidens speciallæger.

  • at øge dimensioneringen af uddannelsesstillinger og få den til at matche behov og ønsker, herunder evt. også at få dimensioneret nogle kombinationsstillinger, hvor man kan forske og uddanne sig til speciallæge samtidig.

  • at sikre de læger, der har gennemført turnus inden fireårsprincippet, hurtig adgang til hoveduddannelsen, så de kan blive speciallæger hurtigt. Samtidig med at der bliver plads til de læger, der er underlagt fireårsprincippet, når de skal i gang med deres speciallægeuddannelse.

  • at sikre de læger, der er omfattet af fireårsprincippet en solid karrierevejledning og herunder kendskab til de forskellige specialer og muligheder. Den opgave skal både løftes af uddannelsessystemet og af Yngre Læger og Lægeforeningen i samarbejde.

  • at selskaberne og arbejdsgiverne får meldt de nye faglige profiler - tilpasset de nye principper - ud, så de nye læger ved, hvordan de kan kvalificere sig.

  • at de læger, der er på vej mod at komme i klemme pga. fireårsfristen, støttes individuelt, så de også kan blive speciallæger og få en lægekarriere i bedst mulig overensstemmelse med deres ønsker.

P.t. er status, at bekendtgørelsen om de nye principper for videreuddannelsen er i høring. En væsentlig ting er ændret i forhold til den oprindelige aftale, nemlig den tid, man får i kompensation for at gennemføre en ph.d. Der var oprindeligt lagt op til, at en ph.d. gav 1 års forlængelse. Det er nu ændret, så læger, der gennemfører en ph.d., får tre år ekstra, altså i alt syv år, fra de starter på turnus, og til de skal starte deres hoveduddannelse.

Sundhedsvæsenet har et uomtvisteligt og erkendt behov for speciallæger. Den nuværende situation med meget lange uddan-nelsestider og kvalitetsproblemer er ikke holdbar. Dette sammenholdt med sundhedsministerens forpligtende tilgang til at få flest mulige speciallæger uddannet hurtigst muligt og helst i overensstemmelse med deres ønsker, opfatter vi som de bedste forudsætninger for at opnå succes.

Vi har i mange år med vekslende held kæmpet for mere kvalitet og mindre ventetid i videreuddannelsen. Med Special-lægekommissionens anbefalinger og den nye aftale kan der nu for alvor komme turbo på en god speciallægeuddannelse. Den mulighed skal vi udnytte. Vi vil derfor fortsætte arbejdet med at påvirke udviklingen af den lægelige videreuddannelse, så vi får skabt et uddannelsessystem med en endnu højere kvalitet. Det fortjener både lægerne og patienterne.