Skip to main content

Fra eksamensbordet med kurs mod Folketinget

Nyuddannede Søren Valgreen Knudsen er optaget af de store linjer, i gang med en ph.d. om ulighed i sundhed og vil nu bruge sin lægefaglige indsigt til at ændre på sundhedsvæsenets rammer.

Læge Søren Valgreen Knudsen stiller op for Socialdemokratiet til næste folketingsvalg. Foto: Lars Horn / Baghuset
Læge Søren Valgreen Knudsen stiller op for Socialdemokratiet til næste folketingsvalg. Foto: Lars Horn / Baghuset
Dorte R. Jungersen, doj@dadl.dk
30. aug. 2017
04 min

Søren Valgreen blev læge i januar og troede egentlig, at han skulle i gang med sin KBU og derpå styre mod at blive akut-, samfunds- eller almenmediciner.

Men da det er de store linjer – rammerne – den nyuddannede læge gerne vil sætte sit aftryk på, kunne han ikke takke nej, da han fik tilbud om at skrive ph.d. om kvalitetssikring og patientsikkerhed, fordi den også handler om ulighed i sundhed, som han er optaget af som læge og nu også politiker.

Faktaboks

Fakta

For nylig bekendte han således politisk kulør og blev valgt som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Aalborg, der er kendt for at huse dem, der »tør sige sin mening«.

»Selv om jeg elsker arbejdet med patienterne, har jeg hele tiden øje på rammerne og bliver irriteret, hvis ikke de er i orden. Jeg har på de sammenlagt to års klinikophold under mit studie med egne øjne set, hvordan personalet bærer konsekvenserne af de vedvarende besparelser, mens de forsøger at skåne patienterne. Enhver virksomhedsejer ved, at hvis produktiviteten skal øges, kræver det investeringer – ikke besparelser. Og derfor var det også svært at forsvare, at mit parti på Christiansborg indtil for nylig ikke kunne få snøvlet sig sammen til at afskaffe toprocentskravet«.

Første årgang fra Aalborg

Søren Valgreen er et politisk menneske. Han er vokset op i et hjem i Hareskoven, hvor verdens uretfærdighed blev vendt over lasagnen, og blev student fra Det eksperimenterende Frie Gymnasium på Nørrebro. Som studerende på første årgang af medicin i Aalborg var han med til at få et Medicinerråd op at stå, var primus motor i at få en IMCC-afdeling til Aalborg, ligesom han har været involveret i stort set alle tænkelige politiske og medicinske fora under studiet, hvor han beskrives som god til at få ideer og bevæge folk.

»Han var jo lidt flippet i starten. Han havde bl.a. en kæmpestor ørering i det ene øre – det syntes de nordjyske patienter var noget underligt noget, så den endte han med at skille sig af med«, fortæller studiekoordinator for kandidatuddannelsen på AAU, Stig Andersen og tilføjer:

»Søren har været diskuterende og god til at sætte spørgsmålstegn ved ’plejer’. Han har vedvarende og konstruktivt udfordret ’os gamle’ i sin bestræbelse på at forstå og forbedre«.

Ikke respekt for autoriteter

I to år sad Søren Valgreen Knudsen i Aalborg Universitets bestyrelse: »Man kunne godt tro, at han som studerende ville putte sig lidt, men han har ikke respekt for autoriteter, hvilket vi oplevede i den forstand, at han turde udfordre os – og altid på baggrund af indsigt. Og så har han en veludviklet humor«, lyder det fra AAU’s rektor, Per Michael Johansen.

Søren Valgreen sætter pris på de politikere, hvor »man mærker, at der er en kobling mellem viden og det man brænder for«, og han ser op til de fagfæller, der formidler forskning til den brede befolkning og ikke kun til deres fagfæller: »Det er der brug for, da der er så meget postfaktuelt nonsens, der forurener i populærmedierne«, siger han og fortsætter:

»Jeg er mig meget bevidst, at jeg og hovedparten af mine venner er akademikere. Og ligesom jeg kan savne, at politikerne sætter sig ind i sundhedspolitik, forsøger jeg hele tiden at sætte mig ind i, hvad der optager folk«.

Selv er han særligt optaget af uligheden i sundhed, og hvordan »generation efter generation hænger fast i den sociale arv«. Og han har genfundet interessen for sit gamle fag, sociologi, som han ellers i 2010 droppede til fordel for medicin: »Som fagstand mangler vi viden om, hvordan det sociale aspekt spiller ind på vores sundhedtilstand«.

Lidt nørdet

Søren Valgreen er tværfaglig om en hals. Således skulle der dispensation til for at få lov til at skrive afsluttende speciale med en studerende på uddannelsen Medicin med Industriel Specialisering om kvalitetsforbedringer.

»Det er enormt positivt, at en helt nyuddannet læge interesserer sig for kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser og stiller begavede, kritiske spørgsmål til nye metoder og resultater«, lyder det fra Jan Mainz, vicedirektør i Region Nordjyllands Psykiatri, hos hvem Søren Valgreen Knudsen er klinisk assistent.

Fritiden bruger Søren Valgreen sammen med sin ligeledes fagpolitisk aktive kæreste og på at læse – hovedsageligt litteratur om filosofi og sociologi.

»Jeg er nok lidt nørdet i bestræbelsen på at forstå de store sammenhænge«.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen