Skip to main content

Fra læge til direktør

Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk, FotoS Ida Schmidt
12. mar. 2010
05 min
Nå, Jens Winther Jensen, nu skal du ikke være hverken læge eller lægeformand længere, men direktør. Skrivebordslæge, altså. Hvorfor nu det?

Jeg har altså stadig min autorisation, og er medlem af Lægeforeningen, men det er en stor udfordring at sidde på en sådan post i det danske sundhedsvæsen i disse år, hvor vi er ved at gennemføre de største forandringer i mands minde. Og jeg elsker udfordringer.

Hvad er dit eget succeskriterium i dit nye job?

At vi kan give borgerne i Region Nordjylland et sundhedstilbud, der er på højde med det bedste, der tilbydes i landet. Både, når det gælder sygehusene i den plan, vi skal til at føre ud i livet, og i det akutte beredskab, hvor der er særlige udfordringer i en tyndt befolket region Hertil kommer, at fremtidens sundhedsvæsen også skal have ambitioner om behandling af psykiatriske patienter og kroniske patienter. Dermed kommer forebyggelsen og det sammenhængende sundhedsvæsen med almen praksis i fokus.

Nu vi er ved det nordjyske - som lægeformand var du imod en lægeuddannelse i Nordjylland - hvad siger den nye sundhedsfaglige direktør?

Lægeforeningens holdning på dette punkt er meget klar. Som sundhedsfaglig direktør bliver jeg ikke blandet ind i planerne for en lægeskole, men kommer den, vil jeg naturligvis hjælpe med det faglige. Men min holdning er fortsat, at tre lægeskoler i Danmark er tilstrækkeligt, og det ændres ikke af, at jeg bliver sundhedsfaglig direktør i Nordjylland

For at kigge lidt tilbage - hvad synes du så selv, du har udrettet som formand for Lægeforeningen?

Jeg vil gerne huskes for, at det lykkedes at få etableret den »samarbejdende lægeforening«. Samlingen omkring den nye bestyrelse har givet flere varer på hylderne og et sikkert mandat, når vi skulle i byen. Det har givet synlige politiske resultater på f.eks. akutområdet, ny sygehusstruktur og et patientombud.

Dengang du startede - det var i maj 2005 - sagde du til Ugeskriftet, at du ville ændre strukturen, og det har du jo gjort med den nye Lægeforening. Men er du tilfreds med effekten? Taler lægerne i højere grad med én stemme nu?

Det helt afgørende er effekten af formændenes samling i Lægeforeningens bestyrelse. Det kan stadig blive meget bedre med stor effekt på resultatet og til gavn for medlemmerne, men grundstenen er lagt. Jeg tror ikke, at en struktur med fire i princippet selvstændige sekretariater vil overleve en kritisk gennemgang med value for money som sigtemål. Hvis der skal blive plads til de mange nye aktiviteter, som efterspørges i en aktiv forening, bliver det nødvendigt at se på organiseringen af Domus Medica, nu hvor den politiske struktur er slået fast.

Var du blevet som formand, ville Lægeforeningen altså blive endnu mere enstrenget?

Ja, nu hvor den politiske struktur er på plads, er der ikke nogen fare ved at smække sekretariaterne sammen.

Da du startede, sagde du også, at du ville give Lægeforeningen »et yngre image« - synes du, det er lykkedes?

Så absolut. Jeg mener, at lægerne i dag fremstår mere ligetil og uformelle. Tag f.eks. Lægemøderne som har gennemgået en decideret revitalisering, der er endt med, at deltagerne spørger sig selv, hvad de mon finder på næste gang.

Du ville også forbedre samarbejdet med de videnskabelige selskaber - er det lykkedes?

Ja til stor tilfredshed for mig selv og Lægeforeningen. Dansk Medicinsk Selskab og Lægeforeningen er i dag naturlige partnere, det ikke er til at komme uden om.

Giver Lægeforeningen bedre service til medlemmerne nu, og bliver medlemmerne mere involveret i debatterne? Dengang du startede, talte du jo meget om »legitimitet« og at give medlemmerne valuta for deres medlemspenge.

Lægeforeningen er ved at blive moderniseret indefra, bl.a. er der mange nye muligheder på it-området at se frem til. Jeg mener bestemt, at medlemmerne får valuta for pengene. Ud over de fagforeningsmæssige forhold, som varetages kompetent i de forhandlingsberettigede organisationer, er lægernes indflydelse på samfundsforhold styrket. Vi har noget på hylderne, og der bliver lyttet til os - tag bare akutdebatten og debatten om den kommende sygehusstruktur.

Du har flere gange nævnt ordet »akut«. Anser du udviklingen mod Fælles Akut Modtagelser som en succes for Lægeforeningen - et sted, hvor du har været med til at sætte et aftryk?

Ja, der er tale om et paradigmeskifte i den danske sygehuskultur og tilgangen til behandling af den akutte patient. Vel er der problemer i opstarten, og her er jeg specielt ked af, at de yngste oplever utrygge arbejdsvilkår m.m. Men de fælles akutmodtagelser er et godt bud på en løsning af skismaet mellem fortsat specialisering og sammenhæng i behandling. Begge er parametre, som sundhedsvæsenet vil blive målt på i fremtiden. Helt konkret skal vi opbygge en organisation, der på specialistniveau og døgnet rundt vil tage sig af den gamle dame med de mange symptomer. Ved hjælp af fremskudt diagnostik og et øget samarbejde med kommunerne skal opholdet på hospitalet blive kortest muligt

Så vidt succeserne - hvori består din største fiasko som formand for Lægeforeningen?

Det må være et ord, I bruger i København. Det kender vi ikke i Jylland ...

Jaså. Så kan vi jo spørge på en anden måde. Hvordan anskuer du i bakspejlet reformen af lægeuddannelsen - specifikt fireårsreglen, men også nedgraderingen af almen praksis i den kliniske basisuddannelse?

Det var en nødvendig reform - ellers risikerede vi at nå en situation, hvor yngre læger stod i kø for overhovedet at få en speciallægeuddannelse. Vi fik politisk opbakning til, at alle læger skal tilbydes en speciallægeuddannelse, hvilket ikke var givet på forhånd. Jeg er ikke stolt af fireårsreglen, men glad for de ekstra uddannelsesstillinger, og de øvrige kvalitative tiltag i reformen.

Og det faktum, at almen praksis ikke er en obligatorisk del af den kliniske basisuddannelse?

For det første er det stadig en meget stor del af forløbene, som indeholder almen praksis. For det andet er ophold i almen praksis en obligatorisk del af kandidatuddannelsen. Det er meget vigtigt, at alle læger fortsat har kendskab til hele sundhedsvæsenet, herunder primærsektoren. Ikke mindst af hensyn til sammenhængen i sundhedsvæsenet.

Har du en hilsen - måske ligefrem en advarsel! - til den nye formand?

Pas godt på stolen - det er verdens bedste formandsjob så længe det varer!

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen