Skip to main content

Giv læger bedre rammer til forskning

FORMAND FORLÆGEFORENINGENS UDVALG FOR UDDANNELSE OG FORSKNING
Mads Skipper

28. mar. 2014
3 min.

Det danske sundhedsvæsen er kendt for sin stærke kliniske forskning. Høj kvalitet, stor aktivitet og et udbygget samarbejde mellem offentlige og private aktører. Men ikke uden skyer i horisonten. I midten af 00’erne viste der sig en foruroligende tendens til, at færre lægemiddelforsøg blev gennemført i det danske sundhedsvæsen. Selv om tallet i de seneste år er steget igen, er der stadig behov for en målrettet indsats for at udvikle et stærkere offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning.

Ikke kun af hensyn til de patienter, som vil have gavn af forskningen herhjemme, men også for danske forskere, for sundhedsvæsenet og for danske medicinal- og medikovirksomheder.

En afgørende faktor for at styrke klinisk forskning, som også regeringens vækstteam har peget på, er et stærkere offentligt-privat samarbejde og at sikre læger rammer, der giver incitamenter og lysten til at forske. For læger vil hellere end gerne forske. Vi mener, at det er en helt essentiel del af det at være læge, og faktisk bruger mange en god del af deres fritid på det. Men det er ikke nok. Hvis udviklingen skal vendes, kræver det, at der skabes den nødvendige tid til at prioritere forskning blandt de mange forskellige opgaver, som trænger sig på i mange lægers arbejdsdag.

Et nyt forskningspolitisk udspil fra Lægeforeningen – som skal diskuteres på det kommende Lægemøde – opfordrer regionerne til at forpligte sig til at oprette flere stillinger, hvor læger har mulighed for at dele arbejdstiden mellem klinisk arbejde og forskning. Regionerne bør ligeledes sikre, at sygehusene og de enkelte afdelinger etablerer og sikrer en stærk forskningsledelse. Desuden bør der på såvel sygehus- og afdelingsniveau som i primærsektoren øremærkes forskningsmidler i budgetterne.

I de seneste uger har pressen igen kunnet bringe artikler om misbrug af forskningsmidler på Rigshospitalet. På nuværende tidspunkt er tre læger politianmeldt for at bruge forskningsmidler til private formål. Det kan underminere tilliden til både læger generelt og til den kliniske forskning. Man kan frygte, at forskningsmidler ikke bevilges i samme omfang, og at færre patienter ønsker at medvirke i kliniske forsøg.

Så meget desto vigtigere er det, at vi fra Lægeforeningens side gør opmærksom på, at et velfungerende og fuldt åbent samarbejde mellem læger og virksomheder er af helt fundamental betydning for dansk forskning. Der skal være klare rammer for det offentligt-private samarbejde, og derfor bakker Lægeforeningen op om den lovgivning, der er på vej, som sikrer strammere styring og større åbenhed om læge-industri-samarbejdet.

Det er positivt, at regeringen også tager dette alvorligt og forstår behovet for at fremme klinisk forskning og derfor er på vej med en handlingsplan for styrkede rammer for offentligt-privat samarbejde om klinisk forskning. Lægeforeningen vil opfordre til, at den bliver konkret og forpligtende for både regioner, regering og virksomheder.