Skip to main content

Har du fået barn i årets første kvartal - så læs her

FAYL's sekretariat
2. nov. 2005
01 min

Folketinget har den 20. marts 2002 vedtaget et lovforslag om at forlænge barselsorloven. Loven trådte i kraft den 27. marts 2002, men har virkning fra den 1. januar 2002.

Forældre til børn født den 27. marts 2002 eller senere er omfattet af de nye regler. Forældre til børn født i perioden 1. januar 2002 til 27. marts 2002 kan vælge mellem de »gamle« regler og den nye barselsorlov. Forældre til børn født før den 1. januar 2002 er omfattet af de »gamle« regler.

Forældre til børn født i den i ovennævnte periode er som udgangspunkt omfattet af de »gamle« regler om barsels- og børnepasningsorlov, men de kan vælge at overgå til de nye regler.

Ønsker man at overgå til de nye regler, skal man inden 1. juni 2002 udfylde en blanket og sende den til arbejdsformidlingen.

Det skal understreges, at de nye regler ikke betyder løndækning i en længere periode end hidtil gældende, men alene en længere orlovsperiode med dagpenge.

Du kan se mere om de nye regler på www.bm.dk (eller find den via FAYL's hjemmeside www.fayl.dk).

Man kan få nærmere oplysninger om reglerne hos sin bopæls kommune eller i FAYL's sekretariat.

Vi vil senere informere mere om de nye regler og deres sammenhæng med overenskomstens lønbestemmelser.

(se Tabel 1 og Tabel 2).

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen