Skip to main content

Har du husket at indberette til databasen?

Anne Steenberger, as@dadl.dk

28. jan. 2013
2 min.

DATABASE Urologisk Afdeling på Roskilde Sygehus har efter at have fået dumpekarakter i Dagens Medicin erkendt, at de ikke har passet deres databaserapportering. Det er de ikke ene om. Cheflæge på databasernes fællessekretariat, Paul Bartels, anslår, at generelt bliver omkring 20 pct. af patienterne ikke indberettet til databaserne. Databaserne er uundværlige for at sikre faglig kvalitet og udvikling, men behandles som et stedbarn på mange sygehuse og afdelinger.

»Spørger du isoleret til de kliniske databaser, om lægerne er omhyggelige nok, så er svaret nej«, siger Paul Bartels.

Der er rigtig mange gode forklaringer på underrapporteringen, men konsekvensen er, at der stadig er et problem med at få komplette data.

De stadigt stigende registrerings- og dokumentationskrav til læger er en betydelig hæmsko for at få komplette indberetninger til databaserne. Lægernes krav om kun at foretage relevante og meningsfulde registreringer og ikke at spilde tid på dobbeltregistreringer bliver hørt, siger Paul Bartels.

Men for at der skal være mening med det hele, skal der være nogen, der gider databaserne i klinikken.

»Hvis en læge i 3-4 år har tastet ind, og der ingen respons er på det, så gider man nok ikke rigtig blive ved. Det kræver, at der er en faglig ledelse, som gennemgår de rapporter, som vi hvert år sender ud for hver enkelt database, og som går ud og taler med de pågældende afdelinger«, siger Paul Bartels.