Skip to main content

Hvem skal være Årets tillidsrepræsentant i Yngre Læger?

Yngre Læger

24. sep. 2010
2 min.

Kender du en tillidsrepræsentant eller en fællestillidsrepræsentant, som du synes fortjener ekstra opmærksomhed og tak. Det kan være for sin store indsats for dig personligt eller for dig og dine yngre læge-kollegaer som gruppe.

Det kunne f.eks. være, at din tillidsrepræsentant har:

  • Gjort en særlig indsats for afdelingens arbejdsmiljø.

  • Forhandlet et godt vagttillæg eller et løntillæg hjem til dig og dine yngre læge-kolleger.

  • Hjulpet dig med at løse problemer med dine ansættelses- eller uddannelsesforhold.

  • Ydet en stor indsats for at sikre gode forhold ved sammenlægninger af afdelinger.

  • Gjort noget helt andet, som du sætter pris på.

Kom med dit bud og vær med til at kåre Årets tillidsrepræsentant.

Friske rundstykker

Vinderen kan invitere afdelingen på friskbagt morgenbrød. Yngre Læger præmierer nemlig Årets tillidsrepræsentant med morgenbrød til hele afdelingen. Vinderen får altså ingen personlig præmie ud over æren, men vil blive hyldet af sine TR-kollegaer fra hele landet på »Årets TR-dag«, som foregår i Domus Medica den 5. november 2010.

Kom med dit forslag og vind en præmie

Kommer du med et forslag, kan du også vinde en præmie. Vi trækker nemlig lod blandt alle forslagsstillerne, og her er præmien tre flasker vin.

Sådan indstiller du

Du skal blot sende en mail til:

aaretstr.yl@dadl.dk senest den 15. oktober 2010.

I mailen skal du begrunde, hvorfor du mener, at netop din kandidat bør være Årets tillidsrepræsentant. Du må gerne skrive flere begrundelser.

Alle tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter på sygehuse, i almen praksis og i staten kan indstilles. En komité bestående af medlemmer af Yngre Lægers Team TR udpeger vinderen, og resultatet bliver offentliggjort på TR-dagen den 5. november 2010 i København og i Ugeskrift for Læger.