Skip to main content

Hvem stiger hvor meget?

FAYL's sekretariat

2. nov. 2005
1 min

De generelle lønstigninger og resultatet af yngre lægers egne forhandlinger giver sammenlagt yngre læger løn- og pensionsforbedringer på mellem 7,6% og 11,9% i den kommende 3-årige overenskomstperiode afhængigt af stillingskategori og anciennitet.

Ud over de generelle lønstigninger i KTO-forliget på 5,5%, har FAYL selv forhandlet sig frem til en række forbedringer på løn og pension ved de specielle forhandlinger. Forbedringerne skyldes især, at FAYL's forhandlere har opkøbt et løntrin, at tillægget for at have gennemført 1. år af speciallægeuddannelsen er forhøjet, og at alle tillæg er gjort pensionsgivende (se Tabel 1 ).