Skip to main content

Ingen grund til mobilforbud på sygehuse

Klaus Larsen kll@dadl.dk

7. sep. 2012
1 min.

Der kan være mange rigtig gode grunde til at forbyde brug af mobiltelefoner på offentlige steder, også på sygehuse. Men patientsikkerhed er ikke længere en af dem.

En gruppe forskere på Gastroenheden på Herlev Hospital har gennemgået de studier, der er lavet om emnet. Og de konkluderer, at der ikke er grund til at fastholde det forbud mod mobiltelefoni, som nogle sygehuse endnu praktiserer med henvisning til patientsikkerheden.

»Mobiltelefoni kan generelt være tilladt overalt«, konkluderer forskerne i denne uge i Ugeskrift for Læger.

De få undtagelser, hvor der stadig kan være grund til at holde mobiltelefonen slukket, er i områder med vigtige instrumenter såsom intensivafdelinger, opvågningsafdelinger og operationsstuer.

»I disse områder bør mobiltelefoner kun anvendes mere end en meter fra det medicinske apparatur«, hedder det i artiklen.

Til gengæld kan der være grund til helt at afskaffe tovejsradioer (walkie-talkier), som »medfører en markant øget risiko for påvirkning af apparatur«, skriver forfatterne.

De elektromagnetiske bølger fra mobiltelefoner kan ganske vist forstyrre funktionen af livsvigtigt elektronisk apparatur som f.eks. respiratorer, infusionspumper og monitorer. Men fælles for de mange - i øvrigt meget forskelligartede - undersøgelser er, at påvirkningen kun sker, når afstanden til apparaturet er mindre end en meter.