Skip to main content

Badges, tryksager, T-shirts og plakater om god kollegialitet og lægekultur er blevet fast tilbehør på standene uden for konferencesalen, når Lægeforeningen holder møder.

Der holdes møder, vælges nøglepersoner, laves små teaterforestillinger, spørgeskemaundersøgelser og konkurrencer.

Alt sammen for at fremme kollegialiteten.

Hvad skal det nytte alt sammen?

»Det er jo fuldstændigt rigtigt, at en forbedring af lægekulturen og kollegialiteten ikke løser alle problemer for lægerne på deres arbejdspladser, men det er samtidig helt afgørende for en masse andre initiativer, at lægekulturen og kollegialiteten er tilfredsstillende for os alle sammen«, sagde formanden for Arbejdsmiljøudvalget, Carsten Rygaard, i sin mundtlige beretning.

Hvad ville der fx blive af arbejdet med patientsikkerhed - herunder fejl og utilsigtede hændelser - hvis der ikke på afdelingerne og arbejdspladserne er den nødvendige tillid og åbenhed og dén gode lægekultur, som betyder, at man tør tale om fejl og diskutere, hvordan man undgår dem?

»Der kunne nævnes flere andre områder, fx uddannelse og forskning, hvor et godt psykisk arbejdsmiljø, som vi godt kan tillade os at sætte lighedstegn med i forhold til lægekultur og kollegialitet, spiller en helt afgørende rolle«.

Udvalget overvejer nu, som næste skridt i lægekulturprojektet, at rette lyset mod den lægelige ledelse.

På et mere klassisk arbejdsmiljøområde har Arbejdsmiljøudvalget lagt en del energi i at få indført gratis vaccination mod Hepatitis B til medicinstuderende og læger i amterne og H:S.

»Det er helt uholdbart, att læger udsættes for denne smitterisiko, når der eksisterer en effektiv forebyggelsesmulighed. Alle læger udfører på et tidspunkt invasive indgreb og arbejder på en sådan måde, at de risikerer at blive smittet«, påpegede Carsten Rygaard.

Hidtil har udvalgets henvendelser til amterne og H:S dog været resultatløse.

Udvalgsformanden kunne referere Arbejdstilsynet for den flove kendsgerning, at læger meget ofte er helt fraværende og passive, når tilsynet er på arbejdspladsbesøg.

Når det lykkes Arbejdstilsynet at indfange lægerne og tale med dem, har de som regel en mængde gode ideer og forslag, og de viser tilmed en reel interesse for arbejdsmiljøet. Carsten Rygaard opfordrede indtrængende sine kolleger til dog at involvere sig.