Skip to main content

It-strategien: En pose varm luft til jul

Jens Winther Jensen

14. dec. 2007
3 min.

Det kunne have været årets julegave. Tænk, hvis vi havde sluttet dette skelsættende reformår med en visionær, sammenhængende og operativ national strategi for digitaliseringen af det danske sundhedsvæsen. Tænk, hvis den daværende ministers ord fra marts 2006 om, at nu skulle der styr på tingene, var resulteret i et stykke verdensklasse fra den nye organisation for digital sundhed. Men ak. Den 12. december fik vi en stor pose varm luft, fyldt med en lang række flotte og rigtige hensigtserklæringer. Vi fik et oplæg til en sympatisk handlingsplan i tre etaper, uden handling. Vi fik en digitaliseringsplan af et enormt omfang forankret i en svag organisation og uden tilløb til nogen speciel national styring.

Det er hårde ord i december. Men i betragtning af den handlekraft, som ministeren for halvandet år siden demonstrerede, og det forventningspres, som siden er blevet opbygget, så er resultatet en tur under den kolde bruser. Det er ikke fordi, der mangler visioner og gode ideer. Der er et afsnit omkring digitaliseringens potentiale i forhold til kvalitetsudvikling og forskning, der rummer en række spændende ting. Der er visionære ting omkring anvendelse af internationale standarder til at åbne markeder for danske produkter og omvendt. Der er også nogle oplæg til handlingsplaner, som tager tingene i den rigtige rækkefølge: først skal medarbejderne i sundhedsvæsenet sikres værktøjer til at skabe kvalitet og produktivitet, dernæst skal man se på servicen til borgerne og endelig skal der skabes en fælles infrastruktur.

Lovende, men det er næsten fuldstændig blottet for konkret handling, og tidsperspektivet for konkretisering af handlingsplanerne er 2-3 år. Der mangler helt initiativer på den korte bane, som f.eks. løsningen af problemerne med den digitale signatur og andre log-on-problemer, der er en plage i lægernes hverdag. De tre handlingsplaner angiver godt nok den rigtige rækkefølge for digitaliseringen af data, men det overvejende fokus i strategien er ellers udviklingen af Sundhed.dk. Naturligvis skal Sundhed.dk fortsat udvikles. Det er en af vores succeser, men det er på sygehusene og i praksis, vi har et skrigende behov for, at vores it-systemer bliver effektive, tilgængelige og bundet sammen på tværs af regioner og sektorer. Derefter kan man sætte fokus på data til patienterne.

Derfor er det også en afgørende svaghed ved strategien, at den kun meget sporadisk nævner brugerinddragelse og testning. Der mangler meget omkring inddragelsen af klinikere i digitaliseringen, og man er herved ved at gentage fortidens synder. Strategien nævner testning, men ikke noget om etab-lering af et testmiljø, det virtuelle sygehus, hvor de teknologiske løsninger kan afprøves sammen med brugerne for at sikre, at de fungerer i den kliniske hverdag.

Den største svaghed ved den nationale strategi er måske, at den ikke lægger op til nogen særlig national styring af det enorme projekt med at digitalisere det danske sundhedsvæsen. Der er en række hensigtserklæringer om at rette sig ind efter de nationale standarder og en forblommet trussel om, at ministeren kan gribe ind, men ellers fortsætter stat, regioner og kommuner alle med det, de er i gang med. Det er som at sende en bil på vejen med ét rat foran, og tre rat på bagsædet. Glædelig jul.