Content area

|

Kort og godt om helbredsangst

Bogen kan absolut anbefales til fagfolk og behandlere, der ønsker viden om helbredsangst, samt til personer med helbredsangst af let til moderat grad og pårørende, skriver anmelderne Rikke Hinge Carlsson og psykolog, Peter Winstén Dalsgaard.
Cover: Dansk Psykologisk Forlag
Forfatter(e)
Afsnitsansvarlig overlæge Rikke Hinge Carlsson og psykolog Peter Winstén Dalsgaard, Center for Komplekse Symptomer, Socialmedicinsk Center, Bispebjerg/Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden. Interessekonflikter: Alle forfattere er tilknyttet klinikken Funktionelle Lidelser i Aarhus som er samarbejdspartner med det tilsvarende tilbud i Region Hovedstaden: Center for Komplekse Symptomer. Begge anmeldere af denne bog er ansat ved Center for Komplekse Symptomer.

BOG
»Kort og godt om helbredsangst«
Forfattere: Line Sørensen, Lisbeth Frostholm, Charlotte Rask og Ditte Hoffmann Frydendal
Dansk Psykologisk Forlag, udgivet den 25. oktober 2021, 108 sider, 229,95 kroner

4 ud af 5 stjerner

»Kort og godt om helbredsangst« er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag og er en af flere bøger i samme serie. Bogen henvender sig både til personer, der selv har helbredsangst, deres pårørende og professionelle i sundheds- og socialsektoren. Målgruppen er både børn, unge og voksne.

Den første del af bogen beskriver, hvad helbredsangst er, og hvad årsagen kan være. Den sidste del beskriver, hvordan tilstanden håndteres og behandles, herunder afslutningsvis råd om, hvor der kan søges hjælp og mere viden.

Emnet helbredsangst er meget samfundsrelevant i relation til coronaepidemien, hvilket også italesættes af forfatterne indledningsvis, ved at helbredsangst, som psykisk sygdom på lige fod med andre angstlidelser, meget afspejler sygdomstendenser i tiden.

Bogen er hurtig at læse og i et letforståeligt sprog. Der er begrænset tekstmængde og mange gode forklarende og pædagogiske figurer samt cases – ofte som en fin afslutning på et afsnit, hvilket fremmer forståelsen af budskabet. Der er også en god rød tråd gennem bogen gående fra viden om og forståelse for helbredsangst til behandlingsprincipper og praktisk håndtering af tilstanden.

Forfatterne giver et godt indblik i, hvordan diagnosen kan stilles, om angstens uhensigtsmæssige psykologiske mekanismer, og hvordan helbredsangst adskiller sig fra forskellige andre nærliggende sygdomstilstande, herunder andre angstlidelser, OCD, depression og funktionelle lidelser. Dog er helbredsangst en kompleks sygdom med nok flere differentialdiagnostiske forgreninger end beskrevet, og det kunne godt have været udfoldet lidt mere.

Dernæst beskrives de grundlæggende behandlingsprincipper på en overordnet, men letforståelig måde og i efterfølgende afsnit »Til dig som har helbredsangst« meget konkret og praksisrettet med specifikke øvelser. Fra at bogen indtil dette afsnit har været skrevet til både fagfolk og personer/pårørende med helbredsangst, er formen og sproget herfra rettet mod personen med helbredsangst. Dette er meget nærværende for personer med helbredsangst, men kan også virke forvirrende og irrelevant for fagfolk. Der kunne måske med fordel have været et tydeligt afsnit rettet specifikt »Til dig som behandler« med konkrete råd og vejledning om praktiske redskaber til behandling af personer med helbredsangst.

Bogen beskæftiger sig primært med kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsformer, hvilket også synes helt rigtigt ud fra evidens på dette område. Dog er det lidt ærgerligt, at der i kapitlet om, hvordan man kan få hjælp, anvendes overskriften »samtaleterapi«, når det ikke er alle former for »samtaleterapi«, der har den samme dokumenterede effekt.

Samlet set lever bogen op til serien »Kort og godt om« med en kort og god beskrivelse af helbredsangst og behandlingsmuligheder. Bogen kan absolut anbefales til fagfolk og behandlere, der ønsker viden om helbredsangst, samt til personer med helbredsangst af let til moderat grad og pårørende. Den vurderes ikke oplagt til fagfolk, der i forvejen har indsigt i dette område ud fra en for overfladisk tilgang, og ej heller som enkeltstående behandling til personer med moderat til svær helbredsangst.

LÆS OGSÅ

»Forfatteren beskriver på imponerende vis, hvordan helbredsangst ser ud fra den helbredsangste selv«

Right side

af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Jens Chr. Sidenius Paaby | 06/08
3 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer
af Poul Bror H. Videbech | 25/07
2 kommentarer