Skip to main content

Læge på YouTube

Når alle patienter er online, bør alle læger også være det. Det mener unge tyske læger som "Dr. Johannes", der gør karriere med "doc casts" – små oplysende onlinevideoer, som skal oplyse og forberede patienten på lægebesøget og dermed optimere lægens begrænsede tid.

Radiolog Johannes Wimmer alias Dr. Johannes er den p.t. mest kendte tyske YouTube-læge. Foto: Youtube.
Radiolog Johannes Wimmer alias Dr. Johannes er den p.t. mest kendte tyske YouTube-læge. Foto: Youtube.

Mathias Irminger Sonne, mathias.sonne@gmail.com

14. dec. 2016
5 min.

Han er ikke den eneste. Men han er en af Europas mest succesrige og måske også mest øretæveindbydende inden for genren doc casts: små kække videoklip, hvor læger kort forklarer lægfolk om f.eks. hæmorider, slidgigt, hjerteflimren, eller hvordan man læser en indlægsseddel.

Hans borgerlige navn er Johannes Wimmer, men han er i Tyskland bedre kendt som Dr. Johannes.

"Når hen ved 100% af patienterne alligevel er online omkring et sygdomsforløb, så bør 100% af lægerne også være det", mener den 33-årige speciallæge i radiologi.

"Doc casts kan bruges både før lægebesøget, under indlæggelse og efter behandling. Videoerne skal være korte, målrettede og let formidlede, for de skal især ramme de patienter, der straks stiger af, når de får en 20-siders gennemgang, hvor kun en tredjedel er relevant".

Tidsbesparende optagelser

Allerede for år tilbage begyndte Dr. Johannes at lave sine typisk 2-4 minutter lange tutorials på onlineportalen www.doktor-johannes.de – i dag finder man ham på mange andre platforme og sundhedsportaler. Teknisk er de meget overskuelige: Dr. Johannes bruger kun sparsomt grafisk materiale og undgår brugen af fagudtryk, han sidder oftest i sin konsultation og taler lige ind i kameraet med en så hjertelig tone, at seerne føler sig direkte tiltalt.

"Læger gentager sig selv uendeligt mange gange i løbet af en arbejdsdag. Videoklip kan spare læger den dyrebare tid, som går med at gentage tørre facts. Og det endda ofte i situationer, hvor patienten ikke kan optage store mængder information", siger Johannes Wimmer til Ugeskrift for Læger.

"Doc casts skal ikke erstatte lægebesøget og -samtalen, men supplere det. Som praktisk værktøj til oplysning, forberedelse og motivation vil det tage voldsomt til. Kort og godt fordi den medicinske viden udvider sig så voldsomt, at vi af ressource- og tidsmæssige årsager er tvunget til at tage tekniske virkemidler i brug, hvis vi skal have glæde af udviklingen og formidle den videre til patienterne".

Lav din egen doc cast

Dr. Johannes er ikke den eneste tyske YouTube-sundhedsstjerne. P.t. suppleres han bl.a. af speciallæger som den berlinske kardiolog Stefan Waller, der online går under det indsmigrende navn Dr. Heart (www.dr-heart.de).

Faktaboks

Fakta

Den udvikling hilser Dr. Johannes hjerteligt velkommen. "Lægestandens mål må være, at patienter altid kan finde målrettede, pålidelige og forståelige råd på nettet. Og at deres læge altid kan hjælpe dem med det", mener han.

"I denne udvikling ville det selvsagt være optimalt, hvis alle læger lavede deres egne doc casts, så patienterne oplever et fortroligt ansigt på skærmen".

Omsiggribende cyberkondri

Fælles for de tyske internet-docs er, at landets sygekasser ser et stort potentiale i at videreføre deres succesrige format. En af dem er Techniker Krankenkasse (TK), der med ca. 10 mio. kunder er Tysklands største sygeforsikring.

"Fokus ligger på at oplyse patienterne og få dem til at tage ansvar", forklarer Hermann Bärenfänger fra TK.

"Det gælder også forberedelsen af lægebesøget, hvor det giver store ressourcebesparelser, hvis patienten kan spørge så kvalificeret som muligt. Her skal patienten hurtigt kunne finde pålidelige informationer, som er langt mere målrettede end det mudrede tilbud ved Dr. Google", siger Bärenfänger og skitserer den klassiske patient, der med fem minutters internetsurfing skraber halvfærdig viden sammen fra vilkårlige hjemmesider og fora og dermed udvikler en galopperende cyberkondri.

Formidlingsproblemer

Med telemedicin, sundhedsapps osv. virker det plausibelt, at den næste revolution inden for medicinen kommer til at foregå på internettet. Hvis man ser på den brede befolknings medicinske viden, virker brede oplysningsværktøjer som YouTube-videoer som en meningsfuld del af den udvikling.

En undersøgelse foretaget af det tyske apotekerforbund Apotheken Fachkreis viser, at ca. halvdelen af alle tyskere besidder en "utilstrækkelig viden om sundhed" – selv blandt kronisk syge er uvidenheden så stor, at f.eks. 72% af de tyske diabetikere kun har ringe eller ingen viden om sygdommens fysiologiske sammenhænge. Så apotekerforbundet har selvfølgelig også hyret Dr. Johannes til at oplyse på deres hjemmeside.

Studier fra Bertelsmann-Stiftung og EPatient RSD har desuden vist, at 54% af tyskerne har svært ved at forstå deres lægers forklaringer og anvisninger, mens ca. halvdelen ønsker, at deres læger hjælper dem med at finde pålidelig oplysning på nettet.

Målrettet formidling

Omvendt angiver 45% af de praktiserende tyske læger, at de halvoplyste "google-patienter" er en belastning, mens 30% kun ser dem som "delvist problematisk", fordi de trods deres halvfærdige viden gerne sætter spørgsmålstegn ved lægens fortolkninger og autoritet.

Set fra sygekassernes side handler det her om at oplyse bedre og mere målrettet, så patienterne faktisk kan indgå i en kvalificeret dialog. Blandt de mange online-tutorials om forskellige typer af f.eks. depression, hovedpine eller hjerteproblemer er ambitionen derfor at skabe langt mere personaliseret onlineoplysning, fortæller Hermann Bärenfänger.

"Målet er ved hjælp af få udvalgte patientdata at skabe individuelle coachvideoer, altså at sammensætte enkelte informationer i videoer, der er personligt rettet mod den enkelte patient".

Vil gerne kopieres

Så vidt er det ikke endnu. Men Johannes Wimmer glæder sig allerede over den forestående udbredelse og personalisering. Personligt har han efter en strid med en investor helt droppet portalen www.doktor-johannes.de for nu at have indtaget positionen som Head of Digital Patient Communication ved Hamborgs universitetsklinik. Og han lader sig hellere end gerne kopiere – med sygekasser som TK i ryggen virker han ganske overbevist om, at han blot er pioner på et gryende marked med gigantisk potentiale. Både for læger og patienter.