Skip to main content

LÆGEDAGE 2007

Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

10. aug. 2007
3 min.

Fremtiden for landets praktiserende læger skal nok indfinde sig, men hvordan kommer den til at se ud? Det vil være et centralt tema for årets Lægedage - de praktiserende lægers efteruddannelseskongres - som også i år finder sted i november i BellaCenter uden for København.

Lægedagene kommer sædvanen tro til at indeholde et væld af tilbud med alt muligt fra überseriøse emner med prosaiske titler som »Lungesygdomme« og »Kan vi forebygge social ulighed i sundhed?« til lige så seriøse ting med mere tvetydige og ligefrem humoristiske overskrifter som »Den gode samtale - når hørelsen svigter« eller »Når ryggen er ringe«.

Der er også et par kursustitler, som - i det mindste for en lægperson - nærmer sig det excentriske: var det f.eks. noget med »Øjet set fra almen praksis side«?

I år er der mange nyheder i forhold til tidligere år.

»Det handler om at finde den rigtige balance. Der er noget, som bliver ved med at være der, og så er der noget, som afspejler, at samfundet måske ændrer sig, eller at noget politisk ændrer sig«, siger Flemming Skovsgaard, bestyrelsesmedlem i PLO og ny formand for Lægedages styregruppe.

Et eksempel på det sidste er »store praksisdag«.

»Den finder sted om tirsdagen, og her har vi samlet mange kurser, der vedrører læger og praksispersonale på en gang«, siger Lægedages administrative leder, Kirsten Talbro Laraignou, som også fortæller, at ca. 25 pct. af de praktiserende læger tager deres praksispersonale med på Lægedage.

Dermed afspejler Lægedage også en af tidens hotte trends inden for almen praksis: samlingen i større enheder og dermed mulighed for flere ansatte - f.eks. administrativt personale eller diætister.

Men Lægedage er naturligvis først og fremmest for lægerne selv, og det betyder bl.a. et særligt fokus på kræft - bl.a. i form af et heldagskursus om cancer.

Også klinisk farmakologi samt kommunikation og formidling kan nævnes som særlige indsatsområder i år.

Årets fællesforelæsning kommer til at handle om den sociale ulighed i sundhed, som bl.a. indebærer en væsentlig forskel i levetid mellem f.eks. en dansker, der bor på Nørrebro i København, og en indbygger i det velstående Søllerød nord for hovedstaden.

Fortid, nutid, fremtid

Det helt overordnede tema kan dog godt siges at være »fremtiden« - og den vil fremover også få direkte afsmitning på Lægedage selv. Der er sat et arbejde i gang med fokusgrupper, som forsøger at vurdere, hvad fremtidens læger vil interessere sig for, og dette arbejdes resultater vil kunne aflæses i kursuskatalogerne de kommende år.

I øvrigt står det enhver læge frit at klikke sig ind på hjemmesiden - www.laegedage.dk - og komme med gode ideer, ændringsforslag eller bare kommentarer.

Fremtiden er også temaet for Lægedagenes mere ceremonielle og underholdende trækplaster - åbningen og debatten den første dag.

Åbningen vil også i år byde på en sædvanligvis veloplagt indenrigs- og sundhedsminister, mens journalisten Jens Gaardbo vil lede debatten om, hvordan den praktiserende læges liv kommer til at arte sig fremover.

Men som bekendt er der ingen ordentlig fremtid, med mindre den bygger på forståelse for fortiden og har forankring i nutiden, så de to aspekter vil også blive tilgodeset.

»Vi arbejder med at præsentere nogle arketyper af læger. Det skal være en overraskelse, hvad de er - men det kunne f.eks. være den almoderlige by-læge, landsbylægen i jeep og den smarte, unge, nørdede læge«, siger Flemming Skovsgaard.

Bagefter vil de deltagende læger som sædvanlig kunne få sig noget at spise og drikke, og endelig slutter åbningsseancen med musik leveret af det ærkedanske, folkekære band Shu-bi-dua.