Skip to main content

Lægeforeningen støtter midlertidigt stop for udrednings- og behandlingsret

Folketinget har besluttet at sætte udrednings- og behandlingsreten midlertidigt ud af kraft. Det vil betyde, at det lægelige skøn i endnu højere grad end tidligere skal afgøre, hvilke patienter der skal behandles med det samme, og hvem der kan vente.

Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
13. mar. 2020
02 min

Lægeforeningen bakker op om Folketingets beslutning om, at udrednings- og behandlingsretten kan sættes midlertidigt ud af kraft af ekstraordinære årsager.

»Vores fokus vil naturligvis være på at behandle så mange som muligt med de ressourcer, som er til rådighed,« siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Lægeforeningen støtter fuldt og helt op om, at udrednings- og behandlingsgarantien kan suspenderes. Det er det helt rigtige at gøre i lyset af udbredelsen af COVID-19, forklarer formand, Andreas Rudkjøbing.

”Det er en helt ekstraordinær situation, vi står I, og der er et indlysende behov for at kunne prioritere mellem patienterne. Vi skal bruge kræfterne rigtigt i sundhedsvæsenet, det siger sig selv. Vores fokus vil naturligvis være på at behandle så mange som muligt med de ressourcer, som er til rådighed,” siger Lægeforeningens formand.

Mange planlagte operationer og behandlinger vil blive udskudt til et senere tidspunkt. Det skal sikre, at de mest akutte patienter med størst behov kan komme til først. Hvis ikke udrednings- og behandlingsretten bliver suspenderet, ville den bremse behandlingen af de mest tidskritiske patienter, fordi sundhedsvæsenet så fortsat skulle prioritere efter en tidsgaranti og ikke efter, hvad der giver mest mening sundhedsfagligt.

”Nu kan udrednings- og behandlingsretten sættes ud af kraft i en periode af ekstraordinære årsager. Det er godt, for det frigør kapacitet i sundhedsvæsenet. Men vi er som læger forberedt på, at vi kan komme til at stå overfor at træffe konkrete, vanskelige og ubehagelige valg under stort pres. Det er alvor, ” siger Andreas Rudkjøbing.

Samtidig peger Lægeforeningens formand på, at de udskudte behandlinger og operationer vil være en fordel for patientsikkerheden for de ikke-akutte patienter. Der er nemlig altid en risiko ved en operation, og den bliver næppe mindre, når der er smitterisiko ved COVID-19 og et meget travlt sundhedspersonale.

”Når situationen normaliserer sig efter COVID-19, vil der være et stort efterslæb af udskudte behandlinger, som skal indhentes. Det skal der være ressourcer til at klare til den tid. Men først skal vi håndtere den nuværende situation,” understreger Lægeforeningens formand.

Andreas Rudkjøbing pointerer, at de operationer og behandlinger, der udskydes, naturligvis kun bliver udskudt, hvis det er fagligt forsvarligt. For eksempel en knæoperation på grund af slidgigt.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen