Content area

|

Lægeformand: Et ankenævn skal behandle alle typer sager – også skærpet tilsyn

Det længe ventede ankenævn, som var en del af tillidspakken efter Svendborgsagen, er en del af regeringens nye lovprogram. Alle sager skal kunne ankes, ikke kun de mest alvorlige, siger Lægeforeningens formand.
Ankenævnet var en del af tillidspakken, der skulle genoprette tilliden imellem Styrelsen for Patientsikkerhed og lægestanden efter Svendborgsagen i 2017, hvor styrelsen blev kritiseret for at have en aggressiv adfærd. 13.000 læger skrev under på et mistillidsvotum til styrelsen. Illustration: Helle Scheffmann.
Forfatter(e)
Ditte Damsgaard dd@dadl.dk

Regeringen vil nu oprette det længe ventede ankenævn, så læger kan klage over tilsynsafgørelser.

Det fremgår af lovprogrammet for folketingsåret 2020-2021, som blev lanceret tirsdag.

Ankenævnet var en del de otte punkter i tillidspakken, som skulle genetablere tilliden imellem Styrelsen for Patientsikkerhed og lægestanden efter Svendborgssagen.

I lovprogrammet står, at Sundhedsloven skal ændres, og at der skal oprettes Ankenævn for Tilsynsafgørelser, Det Rådgivende Udvalg for Tilsyn og lovfæstelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed.

Derudover skal lovændringen beskytte personer ved rapportering af utilsigtede hændelser.

Der skal være krav om instrukser, sprogkrav til sundhedspersoner og forenkling af reglerne om virksomhedsansvarlige læger.

Lovforslaget skal også styrke læringen i sundhedsvæsenet, står der.

Camilla Rathcke siger, at det er godt, at ankenævnet endelig kommer.

»Vi har ventet alt, alt for længe på det lovede ankenævn, som skal være med til at øge lægers retssikkerhed i situationer, hvor de er sat over for alvorlige sanktioner, der kan gøre det umuligt at arbejde som læge. Jeg ser frem til, at lovforslaget bliver omsat til virkelighed, og vi kan sikre, at læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner får en mulighed for at klage over de sanktioner og afgørelser på tilsynsområdet, der er særligt indgribende for den enkelte«, siger Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Camilla Rathcke vil i første omgang holde et skarpt øje med lovbehandlingen i Folketinget, og hun håber, at lovforslaget når helt i mål denne gang.

»Dernæst vil jeg holde nøje øje med, at ankenævnet kommer til at virke efter hensigten, for læger skal kunne få prøvet Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser ved en anden instans. Det er kun ret og rimeligt, og jeg vil monitorere hele denne proces med en lup«, siger Camilla Rathcke.

Hvad vil det sige, at du har processen under lup?

”Det vil sige, at der nu er fremsat lovforslag. Det skal følges til dørs, behandles og gennemføres. Men vi vil holde øje med, hvordan et ankenævn skruers sammen. Det er indholdet, der er interessant. Rammen skal vedtages, men ankenævnet skal også opfylde det kæmpe behov, der er for at skabe øget retssikkerhed for lægerne.”

Også ankemulighed ved skærpet tilsyn

Ankenævnet skulle ifølge det oprindelige forslag være møntet på de alvorligste sanktioner, hvor læger får frataget deres autorisation. Flere læger har efterlyst, at der også skal være mulighed for at anke afgørelser i de milde sager, fx skærpet tilsyn.

Camilla Rathcke mener også, at andre tilsynssager end de mest alvorlige skal kunne ankes.

”De mest indgribende sager, hvor man er truet på autorisation og mulighed for ansættelse, skal kunne ankes. Men jeg ser gerne, at alle sager skal kunne ankes, når vi har at gøre med instans, som ikke er en domstol.”

Rummer forslaget forsat kun de grelle sager som fx fratagelse af autorisation?

”Det ved vi reelt ikke, for det uddyber forslaget ikke. Men der har været høring på første udkast fra sidste år, og det forventer jeg, at der bliver arbejdet videre med, så vi får et ankenævn med lang ankefrist, fornuftig sagsbehandling og med mulighed for at omgøre afgørelser.”

Skal man også kunne klage over skærpet tilsyn?

”Ja, jeg synes, at et ankenævn skal behandle alle typer sager. Det er mit udgangspunkt. For lægerne, der er indklaget for at være til fare eller på anden måde være i styrelsens bevågenhed, bør kunne anke en sag, hvor de er uenige, eller hvor sagsbehandlingen har været urimelig eller mangler detaljer.”

Skærpet tilsyn sker “efter afgørelse i mindre alvorlig klagesag eller faglig indberetning.”

Påbud gives “efter afgørelse i kritisk klagesag eller en dom for faglig forsømmelse.”

Indskrænkelse af autorisation sker, “når sundhedspersonen ikke umiddelbart er i stand til at rette op på alvorlige fejl.”

Og autorisationsfradragelse sker, når “Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at en sundhedsperson er til fare for patienterne,” skriver styrelsen i et faktaark.

Right side

af Per Bennicke | 19/10
1 Kommentar
af Sven Refslund Poulsen | 16/10
1 Kommentar
af Jens Ole Mathiesen | 16/10
1 Kommentar
af Gunnar Lauge Nielsen | 13/10
1 Kommentar
af Morten Krogh Jensen | 13/10
11 kommentarer
af Frank Østergaard Hansen | 12/10
1 Kommentar
af Debatred. | 12/10
1 Kommentar