Skip to main content

Lægeformand tager skarpt afstand fra selvmordsopskrift

Foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp bør fjerne ”selvmordsmanual” fra sin hjemmeside, siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing. Et medlem af Læger for Aktiv Dødshjælp vil ikke kendes ved listen.

Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing.
Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing.

Anne Steenberger, as@dadl.dk og Anders Heissel, ah@dadl.dk

18. maj 2018
2 min.

Foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp ved lægen Svend Lings har lagt en liste ud på sin hjemmeside med overskriften ”Lægemidler der er velegnede til selvmord”. Listen indeholder en beskrivelse af fremgangsmåde og forberedelse og desuden en fortegnelse over, hvilke lægemidler der kan bruges. Der er omkring 300 ”almindelige lægemidler, som er velegnede til selvmord” oplistes. De er inddelt i forhold til sygdomme.

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, tager skarpt afstand fra listen.

”Det er et udtryk for lægeassisteret selvmord og listen bør fjernes fra hjemmesiden”, siger han og uddyber:

”Det er en meget alvorlig sag, og jeg er bekymret over, hvilke konsekvenser det kan have for eksempelvis for patienter, som er i stor psykisk krise og med et meget stærkt dødsønske. De kan finde en meget konkret opskrift på den hjemmeside på at tage livet af sig selv. Det er bekymrende, fordi vi taler om mennesker i livskrise, som sundhedsvæsenet har rigtig gode tilbud til og som har mulighed for et godt liv på den anden side.”

Læger må godt afbryde behandling

Andreas Rudkjøbing fortsætter:

”Vi har desuden mulighed for at hjælpe mennesker med angst og smerter forbundet med svær sygdom. Og vi har erfaring for, at når man først går i gang med den palliative indsats, så fortoner ønsket om aktiv dødshjælp sig.”

”Jeg tror, at nogle mennesker føler sig utrygge og spekulerer på, hvad der vil ske, hvis man rammes af svær sygdom. Vores opgave er at give gode forhold. Men der mangler oplysning om de tilbud, der er, og også om, hvad læger rent faktisk må gøre inden for lovens rammer. Eksempelvis at vi godt må afbryde behandlingen, selv om det medfører, at patienten dør på et tidligere tidspunkt, og at vi altid må give den nødvendige smertestillende behandling, også selvom det medfører døden hurtigere.”

Gruppemedlem har ikke set listen

Lægeforeningen har netop vedtaget et sæt nye etiske principper. Her står klart, at læger ikke må yde aktiv dødshjælp og medvirke til selvmord.

Selvom listen er lagt på ”Læger for aktiv Dødshjælps” hjemmeside, er den tilsyneladende ikke forinden drøftet af gruppens medlemmer.

Søren Mehl Knudsen, anæstesiolog på Hvidovre Hospital, som er med i gruppen, siger:

”Jeg har ikke noget med listen at gøre og vil ikke sættes i forbindelse med den”.

Han har ikke set listen og vil derfor ikke svare på, om han mener, at listen skal fjernes fra hjemmesiden for gruppen af læger for aktiv dødshjælp.