Content area

|

Lægemødet: Corona, kvalitet, patientklager – og så kom omskæring på bordet

På Lægemødets første dag stemte de 109 repræsentanter om et resolutionsforslag om drengeomskæring. Camilla Rathckes formandsberetning var præget af coronaepidemien, men også af arbejdet med lægers retssikkerhed og den rå tone på sociale medier.
Foto: Claus Boesen
Forfatter(e)
Bodil Jessen, boj@dadl.dk

Store kriser virker som fremkaldervæske. Det er, som om det, der er galt, forstærkes, men også som om det gode står endnu stærkere og skønnere.

Camilla Rathcke var billedligt talt gået i fotografens mørkekammer, da hun som Lægeforeningens formand åbnede Lægemødet 2021 med sin mundtlige beretning. En beretning om et helt usædvanligt år, hvor kontrasterne sandt at sige er kommet til at stå endnu skarpere i takt med coronaepidemiens udbredelse.

Netop pandemien fyldte en god bid i Camilla Rathckes beretning, men hun kom også ind på kvalitetsarbejde, patientsikkerhed, lægers retssikkerhed og ikke mindst den hårde tone på sociale medier – både over for læger og blandt læger indbyrdes.

Om coronaepidemien sagde hun bl.a.:

»Presset på sundhedsvæsenet har været enormt. Ikke bare har læger skullet forholde sig til de mange COVID-patienter, der var også frygten for at blive smittet med corona og for selv at give smitten videre – måske til andre patienter? Måske til de nærmeste derhjemme«.

Og så nævnte Camilla Rathcke en række tidsler, som det – midt i pandemiens hede – er lykkedes Lægeforeningen at påvirke og udrydde. Der var de uskarpe retningslinjer om vaccination af sundhedspersonale, den manglende retssikkerhed for læger i udkastet til ny epidemilov og endelig den planlagte, genindførelse af behandlingsgarantien, da coronasmitten var på sit højeste i december 2020.

En stærk stemme

I det hele taget gav formandens mundtlige beretning et indtryk af en Lægeforening, der har stor indflydelse og en meget stærk stemme i debatten. Det lykkedes således at få et stort flertal i Folketinget til at sige klart nej til regeringens trussel om at indføre tjenestepligt for nyuddannede læger, lige som Sundhedsstyrelsens første og utilstrækkelige udgave af en ny dimensioneringsplan for den lægelige videreuddannelse blev forkastet.

Speciallægemangel har konsekvenser for hele sundhedsvæsenet, ikke mindst psykiatri og almen praksis, men også en lang række andre specialer, sagde Camilla Rathcke:

»Der blev lyttet til vores kraftige protester, og jeg forventer, at en ny og bedre plan snart er på trapperne. En plan, som kan sikre, at regeringen ikke bliver nødt til at pakke sine ambitioner for fremtidens sundhedsvæsen ned, før de overhovedet er kommet i gang. Lægeforeningen vil kæmpe for, at regeringen og de politiske partier sikrer, at der er rammer og muligheder for at uddanne det nødvendige antal speciallæger«, understregede hun.

Når det kommer til Lægeforeningens arbejde for lægers retssikkerhed, er sejrene endnu ikke kommet i hus. Her er der stadig en del arbejde at gøre for at sikre, at læring bliver prioriteret frem for staf, lød det fra Camilla Rathcke på talerstolen i Comwell i københavnske Nordhavn:

»Systemet skal sørge for, at vi bliver klogere. At vi får samlet erfaringerne op og brugt dem, så fejlene ikke bliver begået igen, hvis det var fejl. Desværre er det langt fra virkeligheden i det klage- og tilsynssystem, vi har i dag. Læring er lagt på hylden til fordel for straf og sanktioner af den enkelte læge. Det er, som om tilsynsmyndighederne har glemt, hvad formålet med klage- og tilsynssystemet egentlig er – nemlig at forbedre patientsikkerheden«.

Omskæring

Efter beretningen var der debat om formandens beretning, og det fik mange af de 109 repræsentanter på talerstolen. Der var rigtig mange roser til formanden, men der var også forslag om blandt andet en fælles indsats for den hårdt ramte Region Sjælland, om mere inddragelse af regionerne samt en kampagne for at sikre bedre samarbejde mellem sektorerne om epikriser, afviste henvisninger og ikkeafstemte medicinkort.

Foto: Claus Boesen Foto: Claus Boesen

Flere af repræsentanterne kom i deres indlæg ind på den hårde tone læger imellem på sociale medier. Flere nævnte, at de trækker sig fra debatterne, når bølgerne går højt i de interne lægegrupper.

Et af de emner, som virkelig kan få sindene i kog på sociale medier – også blandt læger – er ikketerapeutisk omskæring af drenge, og det kom også til at sætte sit præg på debatten, da Charlotte Wilken Jensen på vegne af lægerne Morten Frisch og Kasper Ankjærgaard fremsatte et resolutionsforslag om omskæring, der lød:

»Lægeforeningens bestyrelse opfordres til at undersøge om – og efterfølgende sikre at – foreningens holdning i spørgsmålet om indførelse af en 18 års mindste alder for ikke-terapeutisk drengeomskræing i Danmark afspejler holdningen blandt flertallet af foreningens medlemmer«.

Efter en debat, hvor både modstandere og tilhængere af forslaget, kom på talerstolen – men alle i en god tone – skred salen til afstemning ved håndsoprækning. Resolutionsforslaget faldt med et klart flertal imod, idet 23 stemte for og 75 imod, mens 11 hverken stemte for eller imod.

Læs beretningen her. 

Right side

af Maria Therese Rasmussen | 22/06
2 kommentarer
af Mads Bisgaard Bengtsen | 21/06
2 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 20/06
1 Kommentar
af Frederik Vilhelm Koch Federspiel | 20/06
9 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 19/06
2 kommentarer
af Allan Birger Horn | 18/06
2 kommentarer
af Søren Visby | 14/06
2 kommentarer
af Rasmus Philip Nielsen | 13/06
2 kommentarer