Content area

|

Læger: Vi savner præcise instrukser og tryghed om retssikkerheden

Lægeforeningen efterlyser klare svar fra myndighederne til de læger, der lige nu yder en helt ekstraordinær indsats - men stadig føler sig på usikker grund.
Forfatter(e)
Redaktionen

Ingen læger skal komme i klemme på grund af ekstraordinære coronaomstændigheder Det er afgørende for Lægeforeningen, at lægers retssikkerhed er på plads. Også under COVID-19. I et åbent brev til Sundhedsstyrelsen gør foreningen det klart, at ingen læger skal havne i en klage- eller tilsynssag, når de har gjort deres bedste for patienterne i en coronasituation.

»Det er vigtigt, at der er præcise instrukser for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres i en situation, hvor man er nødsaget til at gøre brug af arbejdskraft fra eksempelvis medicinstuderende og pensionerede læger. Derfor er myndighederne nødt til på forhånd at erkende, at de ikke kan måle læger efter samme målestok, som de bruger under normale omstændigheder. For det er en ekstraordinær situation. Så vi efterspørger selvfølgelig en sikkerhed på forhånd. Det er elementært for lægers retssikkerhed,« siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Møde med myndighederne løste ikke alt

Det åbne brev er sendt efter et møde mellem foreningen og Sundhedsstyrelsen.I brevet understreger Lægeforeningen, at de ekstraordinære omstændigheder, som corona kan betyde for læger, ikke skal rokke ved retssikkerheden. Læger skal ikke kunne få en klage- eller tilsynssag på halsen i en situation, hvor de har ydet deres bedste under de ekstraordinære omstændigheder, corona sætter sundhedsvæsenet i. Det gælder både behandlingen af patienter med coronavirus, men også for udskudte, forlængede eller aflyste behandlingsforløb.

»Når sundhedsvæsenet på rekordtid skal omstille sig til at klare presset fra corona, skal det ikke føre til klage- eller tilsynssager mod enkeltlæger. Retssikkerheden skal være på plads,« slår Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, fast.

»Coronaepidemien vil betyde, at læger vil stå i ekstraordinære situationer. Naturligvis er vi stadig forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, men lægers handlinger vil på grund af COVID-19 skulle bedømmes efter en anden standard, end den myndighederne normalt bruger. Derfor skal myndighederne se på lægers ageren i lyset af den ekstraordinære situation. Det forventer jeg, at vi meget snart får en sikkerhed om Sundhedsstyrelsen og andre relevante styrelser,« siger Andreas Rudkjøbing.

Organisatorisk ansvar skal på plads

Lægeforeningen påpeger i brevet, at tilsynssager, der opstår på grund af COVID-19-situationen, skal adresseres til driftsherrerne som et organisatorisk ansvar. Det gælder eksempelvis kapacitetsmangel, arbejdspres, mangel på kvalificeret personale og andet.

Desuden er der et klart behov for instrukser tilpasset COVID-situationen. Det er ledelsens ansvar at sikre, at ressourcer og kvalificeret personale er til stede, og at arbejdet er organiseret på en måde, der gør, at læger kan klare deres opgaver fagligt forsvarligt. Vel at mærke samtidig med, at man overholder de pligter, man skal ifølge lovgivningen. Arbejdsgiveren har derfor et stort ansvar for at sikre, at personalet kender de gældende retningslinjer.

»Vi savner, at man på forhånd har klare instrukser om, hvad man gør i en ekstraordinær COVID-19-situation. Der er nødt til at være klarhed over, hvad der forventes på afdelingen. Hvad skal man som læge eksempelvis gøre, hvis man er væk fra sit speciale, står med tre coronasmittede og kun råder over en medicinstuderende?,« siger Andreas Rudkjøbing

Right side

af Bjørn Skjoldbye | 06/06
18 kommentarer
af Peter Doering | 05/06
2 kommentarer
af Lars Meinert | 04/06
2 kommentarer
af Andreas Tomaas Ravn | 04/06
1 Kommentar
af Poul Erik Rørbæk | 03/06
3 kommentarer
af Kristine Rasmussen | 03/06
1 Kommentar
af Theodóra Hannesdóttir Cleemann | 02/06
3 kommentarer