Skip to main content

Lægernes Pensionskasse holdt generalforsamling den 24. april 2009 i Aalborg

Redaktionen

2. jun. 2009
1 min.

Bestyrelsen havde fremsat en række forslag til generalforsamlingen, herunder forslag om mulighed for at fravælge det garanterede grundlag for pensionsordningen og i stedet lade bidrag indbetale på et betinget grundlag. Alle forslag blev enstemmigt vedtaget.

Som følge af den ændrede sammensætning af bestyrelsen, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2008, udtrådte alle siddende bestyrelsesmedlemmer, hvorefter der, i overensstemmelse med de nye regler for bestyrelsens sammensætning, blev valgt fire lægelige og tre eksterne bestyrelsesmedlemmer.

På pensionskassens hjemmeside www.lpk.dk kan du læse en redegørelse for de væsentligste beslutninger på generalforsamlingen.