Content area

|
|

Landsregistret Karbase – resumé af årsrapport 2019

Regionale forskelle i behandlingstilbud af abdominale aortaaneurismer og af carotisstenose samt ny indikator for best medical treatment (BMT)
Forfatter(e)

Styregruppens medlemmer: Christian N. Pedersen, Nikolaj Eldrup, Lisbet Knudsen Rathenborg, Mads Henrik Carstensen, Troels Fogh Pedersen, Birgit Wolff, Trine Meinert Jørgensen, Kim Christian Houlind, Nikolaj Fibiger Grøndal, Jacob William Budtz-Lilly, Mads Lomholt, Allan Kornmaaler Hansen, Claus Seidelin, Annette Ingeman, Chresten Gamborg Puggaard og Inge Øster. INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

I Landsregistret Karbase indsamles kliniske data vedr. karkirurgiske indgreb for at monitorere, hvorvidt fastlagte standarder for god kvalitet opfyldes, og regionale forskelle udlignes inden for den arterielle karkirurgi og den avancerede venekirurgi. I 2019 foretog landets syv karkirurgiske centre i alt 7.518 indgreb på 6.439 patienter.

Årsrapporten for 2019 omhandler ni indikatorer på tre kerneområder: carotistrombendarterektomi, operationer for abdominale aortaaneurismer og infraingvinal bypasskirurgi. Fem indikatorer måtte udgå, idet de bygger på data fra Landspatientregistret, som efter overgangen til LPR3 ikke var tilgængelige. Databasens styregruppe finder denne mangel svært utilfredsstillende, da det betyder, at det ikke i dette års rapport er muligt at redegøre for komplikationer, genindlæggelser og postoperativ indlæggelsestid.

Positivt er det, at Karbase kan dokumentere, at både den elektive og den akutte behandling af abdominale aortaaneurismer lever op til de fastsatte standarder for kvalitet. Dette er gældende for alle afdelinger i hele landet og er ikke betinget af, om der er anvendt åben kirurgi eller EVAR (endovascular aneurysm repair). Der ses dog store regionale forskelle i fordelingen af elektive indgreb: åbne operationer versus EVAR (se tabel 1). Karbases styregruppe anbefaler, at EVAR tilbydes mere ensartet på tværs af afdelingerne og vil opfordre Dansk Karkirurgisk Selskab til at bidrage til dette.

Som i de foregående år ses der regionale forskelle i antallet af udførte carotisoperationer med signifikant færrest opererede i Region Hovedstaden. En opfordring til forsøg på opretning har efter sigende haft effekt – hvilket man naturligvis må afvente beviset på i næste års rapport.

Pr. 1. januar 2020 blev en ny indikator for best medical treatment (BMT) indført i Karbase: Andelen af patienter, der har gennemgået en endovaskulær procedure, som er – eller opstartes i – antitrombotisk og lipidmodificerende behandling (BMT) ifm. indgrebet. Der er klar evidens for, at en sådan behandling gavner langt hovedparten af patienterne. I årsrapporten præsenteres resultater fra patienter, der gennemgik en endovaskulær procedure fra april til oktober 2019. På dette relativt lille datagrundlag synes der at være en forskel i behandlingen på tværs af regioner og afdelinger. På landsplan var knap 70% af patienterne i BMT. Styregruppen anbefaler fastsættelse af en standard på min. 80% af patienterne i BMT. I Norge har denne type opgørelse været brugt gennem en årrække og har medført en betydelig øgning i antallet af medicinsk behandlede patienter. Det er styregruppens forventning, at det samme vil kunne ske i Danmark. Det planlægges at opgøre andelene af patienter i BMT inden for områderne: carotisstenose, aortaaneurismer og underekstremitetsiskæmi.

Årsrapporten og resumeet er udarbejdet af RKKP's Videncenter i samarbejde med styregruppen for databasen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på sundhed.dk:

Right side

af Stefan Svendsen | 30/07
3 kommentarer
af Leo Kirkegaard Winther | 28/07
17 kommentarer
af Ann-Christina Skyttebo Scheffmann | 26/07
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 23/07
10 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 19/07
2 kommentarer
af Toke Seierøe Barfod | 17/07
1 Kommentar
af Betina Damsgaard | 12/07
1 Kommentar
af Preben G. Berthelsen | 12/07
1 Kommentar
af Eskild Boeskov | 11/07
6 kommentarer