Skip to main content

Månedens billede

1. nov. 2005
1 min.

En 59-årig mand blev henvist til udredning for recidiverende højresidig sinuit. Sygdomsepisoderne begyndte to år tidligere. Patienten havde hos en tandlæge fået fremstillet en provisorisk bro umiddelbart efter en vanskelig ekstraktion af tand 16. Han fik kort efter kraftig højresidig sinuit, der gik i ro på antibiotisk behandling. Patienten havde efterfølgende problemer med, at højre øje løb i vand og fik efterhånden rigelig, klar, højresidig nasalsekretion, højresidig hørenedsættelse og opblussen i højresidig sinuit. En otolog foretog kæbehulepunktur uden fund af pus og foranledigede herpå CT af bihulerne, hvorved man fandt et langstrakt fremmedlegeme i højre sinus maxillaris. På kæbekirurgisk afdeling blev der foretaget ortopantomografi, og et fremmedlegeme regio 16 diagonalt igennem sinus maxillaris til hiatus maxillaris sås tydeligt. Patienten blev efterfølgende opereret på Øre-, næse-, halskirurgisk Afdeling. Odense Universitetshospital med endoskopisk teknik, hvor hiatus maxillaris blev udvidet og hele fremmedlegemet kunne ekstraheres. Der kunne ikke påvises restfremmedlegeme ved sinoskopi. Ligeledes var en efterfølgende ortopantomografi uden tegn på fremmedlegeme.

Fremmedlegemet blev af kæbekirurgerne vurderet til at være plastmateriale, der anvendes til at fremstille provisoriske kroner og broer.

Konklusion: Ved især ensidige recidiverende sinuitsymptomer skal muligheden for tandfocus eller fremmedlegemer altid overvejes.

Afdelingslæge Anette Drøhse Kjeldsen
E-mail: jakjeldsen@dadlnet.dk
Odense Universitetshospital, Øre-, næse-, halskirurgisk
Afdeling F
Overtandlæge Peter Marker
Odense Universitetshospital, Kæbekirurgisk Afdeling K

Interessekonflikter: Ingen angivet