Skip to main content

Ministeren i dialog med Yngre Læger

Journalist Klaus Larsen, kll@dadl.dk

27. nov. 2009
2 min.

En stor del af repræsentantskabsmødets første dag var viet sundhedspolitiske diskussioner. Som optakt til sundhedsministerens besøg efter frokost gik formiddagen med temadrøftelser over temaet »markedsgørelse i sundhedsvæsenet«.

Debatten var ikke præget af berøringsangst over for privathospitaler. Synet på de private hospitaler er blevet nuanceret, og måske kan man endda lære noget af de privates måde at arbejde på. Det er ikke de private behandlinger som sådan, de yngre læger vender sig imod. Det er snarere ideen om, at det offentlige sundhedsvæsens kasser drænes for at finansiere behandlinger i privat regi - og at de arbejdsgiverbetalte ordninger oven i købet skattebegunstiges for hen ved en halv milliard kroner om året.

Men hvad siger vi, den dag sygehusejerne tilbyder alle læger en sundhedsforsikring? spurgte Lisbeth Lintz drillende. »Vi siger nej tak«, lød det beslutsomt fra salen, og der var bred tilslutning.

Enighed med et twist

Gruppediskussion og temadebat var alt sammen forberedelse til mødet med sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K).

»Det giver ikke mening at tale om markedsgørelse i forbindelse med det udvidede frie sygehusvalg. Der er snarere tale om, at det offentlige indlemmer den private sundhedssektor«, sagde Jakob Axel Nielsen og pegede på, at privatsektoren står for beskedne 2,5 pct. af behandlingerne.

Han erklærede sig ganske vist helt enig i, at der er ulighed i sundhed. Men enigheden havde en twist:

»Uligheden er en realitet«, sagde Jakob Axel Nielsen. »Men der er ikke ulighed i adgang til sundhedsvæsenet. Der er ulighed i sundhed«.

Denne ulighed, påpegede ministeren, skyldes ikke mindst livsstilen hos ressourcesvage grupper. Derfor er det bl.a. på forebyggelsesområdet, det er vigtigt at sætte ind med f.eks. satspuljekroner og med afgiftsforhøjelser på tobak, alkohol, sukker og fedt.

Da ministeren nu alligevel var på besøg, benyttede flere lejligheden til at beklage, at flere specialer - ikke mindst ortopædkirurgien - har mistet mange mindre indgreb til private hospitaler og klinikker. Det går ud over uddannelse, og hvad vil ministeren gøre for at sikre, at privathospitalerne løfter deres rimelige del af uddannelsespligten?

Jakob Axel Nielsen anerkendte, at der på et par privathospitaler er lavet aftaler om, at man her kan varetage nogle måneder af nogle få hoveduddannelsesforløb.

»Men den store uddannelsesforpligtelse skal løftes af de store, højt specialiserede steder«, sagde ministeren.