Skip to main content

"Når politikerne tilsidesætter evidens, er det et skridt tilbage"

Når politiske beslutninger om sygdomme, behandling og udredning træffes på trods af evidens, sættes lægevidenskaben tilbage, siger formand for Lægevidenskabelige Selskaber. Bedre dialog mellem læger og politikere er vejen frem, når det kommer til politisk behandling af nye behandlingsmetoder og diagnoser.
Når politikerne reagerer på mavefornemmelser, sætter de lægevidenskaben tilbage, siger formand for LVS, Henrik Ullum. Illustration: Lars Ole Nejstgaard
Når politikerne reagerer på mavefornemmelser, sætter de lægevidenskaben tilbage, siger formand for LVS, Henrik Ullum. Illustration: Lars Ole Nejstgaard
Britt Lindemann, brl@dadl.dk
18. mar. 2019
04 min

Det er problematisk, når politikerne griber ind i lægernes videnskabelige evidensgrundlag siger formand for de Lægevidenskabelige Selskaber, Henrik Ullum.

»Sundhedspolitikernes job er at udstikke de overordnede rammer omkring sundhedsvæsnet, når det kommer til struktur og ressourcer. Problemet er, når politikernes interesse kammer over, så de i stedet går helt ned i specifikke, faglige enkeltsager. De kommer ind på et område, hvor de ikke har den fornødne viden«, siger han.

Han peger på, at der er faglige råd og styrelser, forskere og videnskabelige selskaber, der besidder den fornødne ekspertviden i, hvordan man afgrænser, diagnosticerer og behandler sygdomme.

»Man sidder tilbage med fornemmelsen af, at der bliver lovgivet på baggrund af lobbyarbejde for bestemte patientgrupper, og det er problematisk. Det er det, fordi det giver en skævvridning, men især er det problematisk, når det sker uden eller decideret imod evidens«, siger Henrik Ullum.

Evidens er grundlaget for al moderne lægevidenskab, men man skal ikke mange hundrede år tilbage, før tradition og overtro var udgangspunktet. Et udgangspunkt, Henrik Ullum ikke er interesseret i at nærme sig igen.

»I dag er vi et andet sted i medicin, hvor vi stiler imod videnskabelig evidens. Når politikerne tilsidesætter evidens, er det et skridt tilbage«.

Men findes der ikke masser af behandling, der bliver brugt i dag, der ikke er bygget på evidens?

»Jo, det gør der. Det er sådan set også et problem, vi løbende i videnskaben skal forsøge at indhente«, siger Henrik Ullum og fortsætter:

»Der er meget af det, der bliver lavet i moderne medicin, der ikke er formelt er testet i kliniske forsøg. Hvis der mangler evidens, og mennesker er syge, så vælger læger ofte at gøre det, de finder mest fornuftigt, selvom det ikke er evidensbundet«.

Du siger, at læger kan tilsidesætte evidens, men hvis politikerne tilsidesætter evidens, så er den gal?

»Hvis vi ser på tre seneste cases, cannabis, behandling med thyroid og diagnosticering af ME, så burde politikerne bestille en rapport eller mere forskning hos specialisterne, hvis de er i tvivl om, om vi følger den bedste evidens. Men politikerne går et skridt for langt og beslutter evidensen. Det er de ikke uddannet til, og lægerne er langt bedre til at foretage den vurdering«.

Bedre dialog er nødvendig

Da forsøgsordningen med medicinsk cannabis blev sat i gang for godt et år siden, var det ikke uden lægelig modstand. Mange læger ønskede ikke at udskrive et præparat, der ikke var grundig evidens for, men det forhindrede ikke Sundhedsstyrelsen i at søsætte den fireårige ordning. Henrik Ullum håber, at dialogen mellem lægevidenskaben og politikerne bliver mere åben, så politikerne ikke træffer beslutninger, fordi lægerne ikke følger hurtigt nok med udviklingen.

»Jeg tror, vi som stand skal være bedre til at komme i dialog med politikerne om en fornuftig arbejdsfordeling. Jeg tror, vi har været for dårlige til at aftale med politikerne, hvad de gør, og hvad vi gør«.

Ser du politikernes indblanden som en trussel mod lægers autonomi?

»Nej, det handler om, at det ikke er en rationel måde at træffe beslutninger på. I sidste ende handler det om patienternes ve og vel, og at vi bruger ressourcerne bedst muligt. Det er klart det vigtigste«.

For Henrik Ullum er det vigtigt at fastslå, at den åbne dialog er den vigtigste, og at læger faktisk gerne vil arbejde sammen med politikerne om at finde de bedste løsninger.

»Læger er ikke en flok sure videnskabsfolk, der ikke vil være med til at løse problemerne, det vil vi gerne. Vi vil også gerne være med til at tage et ansvar, men det er vigtigt for os, at vi arbejder ud fra et evidensbaseret udgangspunkt«.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen