Skip to main content

”Når vi løber for stærkt, risikerer vi at lave fejl"

Belastende døgnvagter, ingen tid til toiletpauser, for få fridøgn og kort hviletid. Yngre lægers arbejdsmiljø skal forbedres, så de får lyst til at gå på arbejde og undgår fejl, siger formand.
Afgående formand for Yngre Læger Camilla Rathcke siger i sin sidste tale som formand på Hotel Koldingfjord, at dårligt arbejdsmiljø er en udfordring. Foto: Ugeskriftet.
Afgående formand for Yngre Læger Camilla Rathcke siger i sin sidste tale som formand på Hotel Koldingfjord, at dårligt arbejdsmiljø er en udfordring. Foto: Ugeskriftet.

Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

27. nov. 2018
4 min

Afbrydelser, tidspres, travlhed og ensomhed præger arbejdsmiljøet for yngre læger.

I hvert fald hvis man kaster et blik på storskærmen til Yngre Lægers repræsentantskabsmøde i dag i Kolding.

Via mobiltelefon sender yngre læge-repræsentater fra hele Danmark hver fem ord, som de forbinder med arbejdmiljømæssige problemer, op på en storskærm. Og afbrydelser, tidspres og ensomhed går igen.

I en 'word cloud' på storskærm sender alle medlemmer af repræsentantskabet i Yngre Læger fem ord op om dét, der trykker i forhold til arbejdsmiljø. De fremhævede ord er dem, der er nævnt flere gange. Foto: Yngre Læger.
I en 'word cloud' på storskærm sender alle medlemmer af repræsentantskabet i Yngre Læger fem ord op om dét, der trykker i forhold til arbejdsmiljø. De fremhævede ord er dem, der er nævnt flere gange. Foto: Yngre Læger.

Arbejdsmiljø er omdrejningspunkt ved repræsentantskabsmødet på Hotel Koldingfjord.

Ifølge afgående formand for Yngre Læger Camilla Rathcke er problemer med arbejdsmiljøet en tiltagende udfordring.

»Vi arbejder under tidspres og har færre ressourcer til flere patienter. Det fylder meget for læger, og organisatorisk arbejdsmiljø er noget, som Yngre Læger har fået et stigende fokus på«, siger hun og forklarer, at det også gælder for andre faggrupper i sundhedsvæsenet.

»I de seneste år har der været fokus på det psykiske arbejdsmiljø eller det, man måske snarere skal kalde det organisatoriske arbejdsmiljø. Det handler bl.a. om, hvordan får vi mere tid til opgaven, hvilke rammer vi arbejder i, hvor stor indflydelse vi har på tilrettelæggelsen, og hvilke muligheder vi har for at minimere antallet af afbrydelser«, siger hun.

Konsekvenserne ved dårligt arbejdsmiljø er ifølge Camilla Rathcke, at læger bliver udbrændte, går på kompromis med deres faglighed og risikerer at lave fejl.

»Når vi løber for stærkt, risikerer vi at lave fejl. Vi har ikke den fornødne tid eller rammer til at fokusere på den enkelte patient. Vi vil gerne tilgå patienten med et blik på hele individet. Sundhedsvæsenet har været ramt af øget produktivitet, som har præget den måde, der har været planlagt på«, siger hun og slår fast:

»Læger vil gerne sætte fagligheden højest, og vi vil gerne stå på mål for hver eneste ting, vi gør, men det er vi udfordret på«.

Undersøgelser peger på dårligt arbejdsmiljø

At godt arbejdsmiljø fylder hos yngre læger, viser flere undersøgelser fra Yngre Læger. Rapporten Yngre Lægers Stress fra 2015 viser, at 59 procent i forskellige grader er stressede i hverdagen. Der er desuden en sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og graden af stress.

Samtidig er der en sammenhæng imellem kvalitet, produktivitet og psykisk arbejdsmiljø, viser undersøgelsen.

Psykiatriundersøgelsen blandt medlemmer inden for den regionale psykiatri fra 2018 viser desuden, at 55% af de yngre læger oplever et højt arbejdstempo, 46% oplever mange afbrydelser i arbejdet, og 59% oplever, at arbejdsbelastningen i vagterne ikke er passende.

»En anden undersøgelse viser, at ledelserne føler sig dårligt klædt på til at håndtere arbejdsmiljøproblemstillinger. Vi kan se, at der, hvor ledelserne er dårligst til at håndtere problemerne, også er der, hvor arbejdsmiljøet er dårligst«, siger Camilla Rathcke.

Hun forklarer, at arbejdsmiljø vil være et centralt emne for Yngre Læger i 2019 og et selvstændigt element, fordi organisationen ønsker at få greb om arbejdsmiljøet.

»Det er et emne, vi er nødt til at løfte og adressere. Det fyldte noget ved OK18. Men arbejdsmiljø kan ikke løses ved en overenskomst. Der er noget uforløst, som vi må drøfte videre i overenskomstsammenhæng, men ikke mindst uden for OK-sammenhæng er det vigtigt at drøfte måder at komme i mål med at skabe bedre arbejdsmiljø«.

Er de yngre læger ikke så dygtige og veluddannede, at de kan klare presset?

»Jo, de yngre læger er dygtige. Men når det er sagt, er nogle præmisserne for at være læge nogle steder så udfordrende, at det ikke er en selvfølgelighed, at alle læger klarer presset. Og det skal vi jo slet ikke gamble med. Læger er også individer og kan have forskellige tilgange til lægerollen og til at finde deres ben i sundhedsvæsenet. Vi skal ikke glemme, at fagligheden er dybt forankret i den enkelte. Når man som læge laver en fejl eller går hjem med uro i maven over en patient, er det noget, man tænker længe over. Det sætter et dybere aftryk i den enkelte. Selv erfarne læger kan blive ramt af en følelse af utilstrækkelighed«, siger hun.

Yngre Lægers afgårende formand holder sin sidste formandsberetning ved repræsentantskabsmødet på Hotel Koldingfjord.
Yngre Lægers afgårende formand holder sin sidste formandsberetning ved repræsentantskabsmødet på Hotel Koldingfjord.

Overenskomst og arbejdsmiljø

Camilla Rathcke peger på, at dele af arbejdsmiljøet kan blive en del af OK21-forhandlingerne.

»Overenskomst og arbejdsmiljø hænger sammen på den måde, at der er nogle strukturelle rammer for vores vilkår, som har et ophæng i overenskomsten. F.eks. hvor hyppigt vi må have vagt, og hvor mange tjenestesteder vi må være på. De kan blive reguleret, men selv hvis overenskomsten overholdes, kan arbejdsmiljøet være nødlidende med dårlig arbejdstilrettelæggelse, mange afbrydelser samt manglende anerkendelse og respekt«, siger hun.

Derfor er det vigtigt, at de yngre læger selv er med til at løfte overenskomsten.

»Yngre læger skal huske fællesskabet. Hjælp jer selv og hinanden med at løfte den kollektive opgave om overenskomsten. Og lad os samles om at få gjort vores arbejdsmiljø bedre – også sammen med ledelserne«, siger hun.

Faktaboks

Fakta