Skip to main content

Novo Nordisk Prisen 2006

Redaktionen
6. mar. 2006
01 min

Professor, overlæge, dr.med. Henning Beck-Nielsen, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet tildeles Novo Nordisk Prisen for 2006 på 1 mio. kr. Prisen gives for hans banebrydende forskning i sukkersyge.Som en af de første forskere i verden beskrev Henning Beck-Nielsen begrebet insulinresistens og dets betydning for udviklingen af type 2-diabetes.Henning Beck-Nielsen har udviklet den såkaldte fynske model for diabetesbehandling, der har vist sig at forbedre både patienternes livskvalitet og livslængde. Princippet er at sætte meget tidligt ind over for sygdommens komplikationer, bl.a. gennem en grundig undervisning af både diabetikere og behandlere.Aktuelt står Henning Beck-Nielsen i spidsen for opbygningen af et laboratorium til stamcelleforskning og stamcelletransplantation, idet de håber at kunne isolere stamceller, der kan omdannes til de insulinproducerende celler.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen