Skip to main content

Nye navne i Yngre Læger

4. nov. 2005
1 min.

Nye årgangsrepræsentanter

Nyvalgte årgangsrepræsentanter i Yngre Lægers repræsentantskabs valggruppe A, januar 2004:

Odense:

Margrethe Jermiin Jensen, repræsentant

Nina Rasmussen, suppleant

København:

Camilla Weber Fenst, repræsentant

Lone Witt, suppleant

Århus:

Martin Gregers Sørensen, repræsentant

Tomas Nørrestrand, suppleant

Ny amtsreservelægerådsformand

Jenny Dam er blevet valgt som amtsreservelægerådsformand på Bornholm. Hun er ansat som reservelæge på Kirurgisk Center på Bornholms Centralsygehus.

Nye reservelæger

Brønderslev Psykiatriske Sygehus:

Mette Ervolder

Farsø Sygehus:

Catrin Iversen

Amtssygehuset i Glostrup:

Farshad Rahimpour

Amtssygehuset i Glostrup,

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed:

Charlotta Pisinger

Haderslev Sygehus:

Niels Thue Olsen

Hobro-Terndrup Sygehus:

Anne Marie Lundgaard

Sønderborg Sygehus:

Ulrik Lausten-Thomsen

Psykiatrisk Hospital i Århus:

Lene Aagaard Nielsen

Yngre Lægers bestyrelse

På forårets repræsentantskabsmøde var der to ledige bestyrelsesposter. Michael Dall og Steffen Kristensen blev valgt, og ud over de to nyvalgte består bestyrelsen af: Mette Worsøe (formand), Lisbeth Lintz (formand for Overenskomst- og aftaleudvalget), Berit Bjerre Handberg, Steen Olesen og Klaus Klausen.

Bestyrelsen har nu konstitueret sig.

Berit Bjerre Handberg er ny næstformand, Klaus Klausen fortsætter som formand for Arbejdsmiljø- og organisationsudvalget og indtræder i forhandlingsdelegationen, og Steen Olesen fortsætter som formand for Forsknings- og Uddannelsesudvalget.