Skip to main content

Nye veje for ikkepsykotiske patienter

Niels Siebuhr, praktiserende speciallæge, medlem af Lægeforeningens

6. nov. 2009
3 min.

Alle er enige om, at psykiatrien trænger til et løft. Men hvad er det egentlig, der skal løftes?

Ordet »psykiatri« bruges i dag i flæng om en række begreber vedr. psykisk sygdom - lige fra behandling og til varetagelse af psykisk syges sociale behov. Her skal fokuseres på den psykiatriske patientbehandling.

Behandling af psykiatriske patienter foregår i dag i flere segmenter, der ofte er opdelt efter den psykiatriske lidelses karakter. Ét segment omfatter behandling af personer med meget belastende psykiske sygdomme med kronisk præg, som f.eks. psykoser, skizofreni og svære affektive lidelser. Behandlingen af disse er resursekrævende og er som regel henlagt til hospital og tilknyttede ambulante funktioner. Forholdene i denne del af psykiatrien trækker jævnligt avisoverskrifter om voldsomme episoder og forbrydelser eller om brug af tvangsmidler ved hospitalsindlæggelse. Ingen er i tvivl om, at denne sektor skal løftes med resursetilførsel.

Et andet segment inden for psykiatrisk behandling udgøres af patienter med ikkepsykotiske sygdomme som f.eks. depression, angst, misbrug, opmærksomhedsforstyrrelser og tvangstilstande. De, der rammes af psykisk sygdom af denne karakter, udgør langt den største del af personer med psykiske lidelser. De er typisk hverken svage eller udsatte, men er generelt velfungerende mennesker med familie, gode uddannelser og job. Men når de rammes af psykisk sygdom, påvirkes deres livsfunktioner i en grad, så de ikke kan fungere over for familie, børn, arbejde eller uddannelse.

De fleste af denne type lidelser lader sig ofte behandle med god effekt med anerkendte behandlingsmetoder, hvorved patienterne kan blive raske og opnå samme livskvalitet og funktionsevne som før sygdommen. Med velfungerende, effektiv behandling vil denne patientkategori ofte relativt hurtigt og uden brug af omfattende resurser kunne genetablere sig på arbejdsmarkedet og i deres familie.

Der har I de senere år været fokus på forskning i biologisk psykiatri, og der er udviklet en række specifikke, effektive medikamenter til behandling af psykiske sygdomme.

Det er imidlertid en forudsætning for vellykket behandling, at psykisk sygdom erkendes og diagnosticeres - og ofte bliver denne type sygdom overset. Det kan skyldes manglende viden i befolkningen om psykiske sygdomme og behandling. Men også blandt andre behandlere kan herske utilstrækkelig opmærksomhed på disse sygdomme og ukendskab til de nyere, effektive behandlingsformer.

Det er en udbredt misforståelse, at de såkaldt lettere psykiatriske lidelser ikke behøver specialiseret behandling på samme niveau som f.eks. psykoser, skizofreni etc. Realiteten er, at ikkepsykotiske sygdomme ofte udgør en fagligt krævende behandlingsopgave med hensyn til såvel diagnosticering som korrekt behandling for at opnå en optimal behandlingseffekt.

Generelt er der ikke tilstrækkelig behandlingskapacitet til patienter i denne kategori. Derfor kan man håbe, at et bredere kendskab til moderne behandlingsmetoder - herunder ikke mindst de gode erfaringer med shared care - vil føre til en skærpet opmærksomhed på området til gavn for mange mennesker.