Skip to main content

Oldetopia - en udstilling om alder og aldring

Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

26. okt. 2007
5 min.

Skulle man være i tvivl om betimeligheden i at arrangere en udstilling med titlen »Oldetopia - en udstilling om alder og aldring«, får man forklaringen allerede på en væg i Medicinsk Museions forhal.

»Det siges, at hver anden nyfødt pige vil blive 100«, står der bl.a. Det betyder, at vi fremover kan komme til at leve en tredjedel af livet som pensionister

Alderen er over os som aldrig før.

Udstillingen tager hånd om såvel de biologiske, medicinske og kulturelle aspekter med start ved det biologiske.

På en video kan man f.eks. se to små børn med lynets hast blive store, voksne og siden gamle komplet med gråt hår og tykke maver - for så lige så gesvindt at foretage den modsatte rejse.

Eller man kan ved et andet apparat lade sig selv affotografere, trykke på et par knapper og siden se, hvordan man selv kan regne med at komme til at se ud, hvis man bliver meget gammel. Man kan for resten også se computerprogrammets bud på, hvordan man har set ud som barn.

Men fascinationen ved aldring er ikke blot individuel - det vidner næste udstillingsrum om.

»Det er overskrifter fra aviser«, forklarer udstillingsleder, kulturhistoriker Camilla Mordhorst, om en masse tilsyneladende usammenhængende ord og sætninger på væggen.

»Efter en måned måtte vi stoppe - så meget er alderen på dagsordenen«, siger hun.

Masser af kurver

Noget af det, der til tider skaber overskrifterne, kan ofte udtrykkes i grafer eller kurver, og dem er der mange af på udstillingen. Hvad enten det drejer sig om uligheden i aldring - velstående lever generelt længere end mindrebemidlede - ændringerne i befolkningssammensætningen eller ældredødeligheden, hvor Danmark er noget bagud f.eks. i forhold til de andre nordiske lande. Den danske skandale, som det er blevet kaldt.

En af de mest opsigtsvækkende grafer viser verdens længstlevende kvinders levealder gennem 150 år. Hvert år er den steget med tre måneder, og det bizarre er, at kurven ikke viser tegn til at aftage. Det er især i Norge, Sverige, New Zealand og Japan, at kvinderne bliver ældre og ældre år efter år.

En anden graf viser, at man normalt har større risiko for at dø, jo ældre man bliver. Bortset fra, når man er nået op til de 80 år. Derefter dykker kurven.

»Dette her viser faktisk, at man rent statistisk har større risiko for at dø, hvis men er 90, end hvis man er 110. Det ser ud til, at når man først passerer en vis alder, er kun de allerstærkeste tilbage«, siger Camilla Mordhorst.

Jagten på ungdom

De to andre hovedelementer - det medicinske og det kulturelle - handler i vid udstrækning om at stække det biologiske, viser udstillingen.

Der er f.eks. montrer med allehånde udstyr fra elfenbensgebisser over læsebriller til seneste skrig fra Oticon - et høreapparat, der ligner en iPod, og kan bruges af ikkehørehæmmede, der blot gerne vil høre f.eks. stemmerne i mobiltelefonen lidt klarere. Alt sammen forsøg på at imødegå de skavanker, der kommer med at blive ældre.

Skavank i denne forbindelse er i det hele taget et begreb, der er på vej ud. For efterhånden kan man enten udbedre dem eller forebygge.

Det illustrerer udstillingen f.eks. ved at stille en gammel kørestol op sammen med en ny maskine til styrketræning.

»Jo mere fysisk fit, du er - jo stærkere holder du dig op i årene. Fysisk aktivitet kan ændre meget«, som Camilla Mordhorst siger.

Og fremtiden vil byde på endnu mere af den slags - også inden for medicin. Roche er f.eks. på vej med et middel mod Alzheimers.

»De er så langt, at de har lavet æskerne, og de er gået i gang med at teste på mennesker«, siger Camilla Mordhorst.

På udstillingen kan man se et par af æskerne. Tomme. Ligesom der heller ikke står noget på dem endnu.

Skønheden

Et af de kulturtræk, der gennemsyrer udstillingen, er koblingen til ikke blot ungdom men også skønhed.

F.eks. er der eksempler på, at folk i tidens løb har ikke bare underkastet sig kirurgiske operationer men ladet sig indsprøjte med testosteron fra chimpanser eller udsat sig for radioaktivitet for at stresse kroppen. Alt sammen for at komme til at se yngre og/eller pænere ud.

»Oldetopia« byder på et alternativt syn og udstiller bl.a. en særdeles æstetisk appellerende statue af en ældre mand og et værk af den danske kunstner Karoline Kjeldtoft, som har kreeret tøj til kvinder, der fremhæver alderstegn såsom rynker på kroppen frem for at skjule dem.

»At rynker og årefremtoninger kan være smukke, har ikke været på dagsordenen i kunstens verden«, siger Camilla Mordhorst.

Netop derfor byder udstillingen også på, hvad man kunne betragte som en hel, lille særudstilling i sig selv - en række collager af 100-årige danskere lavet af den danske kunstner Liv Carlé Mortensen. Hun kombinerer her nutidige fotos, som hun har taget af de 100-årige, med historiske fotografier samt indtryk fra hendes samtaler med de pågældende om deres lange liv.

Ofte er det blevet forsøgt at sætte livslængde på formel - f.eks. ved at lede efter en bestemt måde at leve på, der garanterer et langt liv. Men at dømme efter disse 100-årige findes en sådan formel ikke. De portrætterede kommer fra alle mulige samfundslag og har haft alle tænkelige livsvilkår og livsstile.

»Der er ikke noget mønster«, siger Camilla Mordhorst.

»Det skulle da lige være livsenergien. Glimtet i øjet. Hvor det kommer fra, er et godt spørgsmål«, siger hun.

Fakta

»Oldetopia - en udstilling om alder og aldring«, Medicinsk Museion, Bredgade 62, København K. Telefon 35 32 38 00.

Åbningstider: 13-17, onsdag, torsdag, fredag og søndag.

Pris: Voksne: 50 kroner. Studerende, pensionister og børn under 16 år: 30 kroner.

Udstillingen slutter den 14. december 2008.