Skip to main content

Opgaveglidning fra læger til sygeplejersker

7. maj 2007
1 min.

DEBAT

Overlæge Mogens S. Hüttel, Odense Universitetshospital. E-mail: huttel@dadlnet.dk

Ved flere lejligheder gennem de seneste år har der i Ugeskrif-tet været en debat om denne opgaveglidning eksemplificeret senest i [1], hvor kursusreservelæge Michael Dall argumenterer for, at man ikke overlader endoskopier til sygeplejerskerne - uagtet at det er veldokumenteret, at sygeplejersker kan varetage opgaven.

Som anæstesiolog har jeg ingen indsigt i dette område, så mit ærinde er derfor at påpege, at der på landsplan mangler et stort antal sygeplejersker (tallet 1.500 er blevet nævnt!), og i mit eget speciale er det især på intensive afdelinger et stort og voksende problem.

Man bør derfor af denne grund kun »bruge« sygeplejersker, hvor deres særlige uddannelse er en nødvendig forudsætning, og ikke »opfinde« nye arbejdsområder. Tværtimod burde man etablere nye tekniske uddannelser, der koblet med sundhedsindsigt kan afløse sygeplejersker eksempelvis på landets anæstesi- og operationsgange. Derved kunne der frigøres nogle af de sygeplejersker, vi mangler andre steder i væsenet.

Referencer

  1. Dall M. Gastroenterologisk endoskopi er (fortsat) primært en lægelig opgave! Ugeskr Læger 2007;169:1591.