Skip to main content

Ordination i særlige tilfælde

1. nov. 2005
01 min

I Folketingets spørgetid understregede indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, i et svar til læge Lene Garsdal, SF, at det er muligt for læger at søge om tilladelse til udlevering af et ikke-godkendt lægemiddel efter lægemiddellovens § 25, stk. 2.

»Lægemidler, der endnu ikke er godkendt efter lægemiddellovens § 25, stk. 2, i særlige tilfælde og i begrænset mængde, kan sælges og udleveres til andre formål end kliniske afprøvninger. Denne bestemmelse gør det muligt for Lægemiddelstyrelsen i ekstraordinære situationer at tillade anvendelse af et ikke godkendt lægemiddel i behandlingen af en bestemt patient eller eventuelt en flerhed af patienter.

Der skal foreligge en særlig behandlingsmæssig begrundelse for, at det er nødvendigt at anvende et ikke godkendt lægemiddel, og der skal foreligge tilstrækkelige oplysninger om lægemidlet til, at det må anses for velegnet og sikkert til den pågældende behandling.

Tilladelse til udlevering af et ikke godkendt lægemiddel efter lægemiddellovens § 25, stk. 2, gives på baggrund af ansøgning fra den læge, som er ansvarlig for behandlingen, hvorefter præparatet kan udleveres til patienten gennem et dansk apotek«, sagde indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen.

Disse ord fra ministeren er dog ikke ensbetydende med, at Lægemiddelstyrelsen med garanti giver en tilladelse til at benytte et glukosaminprodukt - det afhænger af en konkret vurdering. Indtil nu har Lægemiddelstyrelsen ikke modtaget en anmodning.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen