Skip to main content

Orientering fra Lægeforeningens Lægeetiske Nævn

2. nov. 2005
01 min
Uovervejet ordvalg som årsag til klagesager

Lægeetisk Nævn modtager tilbagevendende klagesager, der rejses, fordi en læge i sine journalnotater har beskrevet en anden læges dispositioner med ord, som ikke er neutralt beskrivende, men derimod moralsk eller kvalitativt fordømmende.

Gennem patienters ret til journalindsigt har den oprindeligt behandlende læge fået kendskab til den senere involverede læges udsagn om sine interventioner og disses følger. Herefter er det stort set aldrig de neutrale beskrivelser af resultaterne, selv når disse har været dårligere end forventet af patient og læge, som foranlediger en klagesag, men alene brug af moralsk ladede og dermed krænkende udsagn.

Nævnets råd er derfor, at journalsprog af hensyn til både patienter, pårørende, kolleger og myndigheder tilstræber en neutral stil, lige langt fra det defensivt nedtonende og det unødigt krænkende.

Lægeetisk Nævn

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen