Skip to main content

Orientering fra Lægeforeningens Lægeetiske Nævn

2. nov. 2005
01 min

Flere lægemiddelfirmaer udgiver reklametidsskrifter, som informerer om egne nye lægemidler, forfattet af læger med faglig baggrund og erfaring på området.

Nævnet for Medicinsk Informationsmateriale oversender ofte sådanne publikationer til Lægeetisk Nævn med henblik på vurdering af, om Bekendtgørelse om reklame for lægemidler af 10. september 2001, § 2, stk. 6, og § 7, stk. 2, er overholdt.

På denne baggrund tilråder Lægeetisk Nævn, som en vejledning til landets læger, at fællesnavne - dvs. generiske navne - anvendes i sådanne præparatomtalers oversigtsdel, og at præparatet i omtalen sættes ind i en sammenlignende og nuanceret sammenhæng.

De faktuelle oplysninger om det udgivende firmas eget præparat, jf. bekendtgørelsens § 5, bør da enten anføres i et appendiks eller indgå i en annonce i publikationen.

Lægeetisk Nævn

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen