Skip to main content

Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde 2020

I henhold til § 6 i vedtægterne for Overlægeforeningen indkaldes herved til repræsentant- skabsmøde. Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 10.00 – ca. 18.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle.
22. jun. 2020
02 min

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Udvalgsberetninger

4. Behandling af rettidigt indsendte forslag fra repræsentantskabets medlemmer (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før mødets afholdelse, dvs. den 22. august 2020)

5. Vedtægtsændringer

6. Fremtidens overlæge

7. Valg af formand og bestyrelse, jf. § 7.

Bestyrelsesformand Lisbeth Lintz afgår efter tur og kan genvælges.

Bestyrelsesmedlem Inger Brødsgaard afgår efter tur som bestyrelsesmedlem og kan genvælges

Derudover skal den ubesatte plads i forbindelse med Klaus Peder Klausens udtræden af bestyrelsen besættes.

8. Valg af revisor samt suppleant for denne, jf. § 12.

Der skal ikke gennemføres valg i år.

9. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

10. Redegørelse for budget

11. Fastlæggelse af kontingent

12. Eventuelt

Den endelige dagsorden kan ses på Min Side samt www.laeger.dk eller rekvireres i sekretariatet fra fredag den 11. september 2020.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer af Overlægeforeningen. Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter. Alle medlemmer af Overlægeforeningen har taleret på repræsentantskabsmødet.

Eventuelle forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrel- sen i hænde senest lørdag den 22. august 2018.

Der vil være åbent for tilmelding frem til mandag den 1. september 2020. Tilmelding skal ske til Liane Utzelmann på lu.fas@dadl.dk

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til FAS’ sekretariat – Liane Utzelmann på tlf. 35 44 84 11 eller mail: lu.fas@dadl.dk

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen