Content area

|

Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde 2018

I henhold til § 6 i vedtægterne for Overlægeforeningen indkaldes herved til repræsentantskabsmøde
lørdag den 6. oktober 2018 kl. 10.00 – ca. 16.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle.

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formandsberetning

 3. Udvalgsberetninger

 4. Behandling af rettidigt indsendte for- slag fra repræsentantskabets medlem- mer (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før mødets afhol- delse, dvs. den 25. august 2018)

 5. Valg af formand og bestyrelse, jf. § 7.
Barbara Malene Fischer er udtrådt af bestyrelsen i forbindelse med stillingsskift. Der skal således vælges et bestyrelsesmedlem. Der er ikke andre på valg

 6. Valg af revisor samt suppleant for denne, jf. § 11.
Der skal ikke gennemføres valg i år.

 7. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

 8. Redegørelse for budget

 9. Fastlæggelse af kontingent

10. Eventuelt

 

Den endelige dagsorden kan ses på »minside« samt www.laeger.dk eller rekvireres i sekretariatet fra fredag den 14. september 2018.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer af Overlægeforeningen. Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter. Alle medlemmer af Overlægeforeningen har taleret på repræsentantskabsmødet.

Eventuelle forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 25. august 2018.

Der vil være åbent for tilmelding fra mandag den 11. juni 2018 og til mandag den 3. september 2018.

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til FAS’ sekretariat – Liane Utzelmann på tlf. 35 44 84 11 eller mail: lu.fas@dadl.dk.

 

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer