Skip to main content

Politi: "Jeg tror ikke på, at sådan en som dig er læge"

Signe Bjerre & Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk. Foto: Claus Boesen

8. jun. 2012
5 min.

Stemningen er høj, da den 29-årige KBU-læge Özgür Serin sent lørdag nat træder ud fra natklubben Park Café på Østerbro i København.

Sammen med nogle venner er han på vej hjem fra en god aften i byen, da han får øje på en ung mand, der ligger på gaden og har det skidt.

»Han ligger meget uroligt og taler et sprog, jeg ikke forstår. Jeg kan høre på hans venner, at han har taget nogle stoffer, og at de aldrig har set ham sådan før«, fortæller Özgür Serin, der har tyrkisk baggrund, men er født og opvokset i Danmark.

Dørvagterne har fikseret manden på gaden og har ringet efter en ambulance, der endnu ikke er kommet. Til gengæld er politiet hurtigt på pletten og begynder straks at skærme manden af og sørge for at få folk væk fra stedet.

Özgur Serin er i bil og har derfor ikke drukket alkohol. Og som læge føler han sig forpligtet til at yde sin hjælp, indtil ambulancen kommer.

»Jeg vurderer, at manden har brug for lægehjælp, og jeg går hen for at tilse ham. Men jeg når kun lige at komme derhen, da en politibetjent tager fat i mit ærme og beder mig om at gå«, fortæller han.

Truer med anholdelse

Özgür Serin præsenterer sig og fortæller, at han er læge. Men politibetjenten beordrer ham væk med den begrundelse, at Özgür Serin er alkoholpåvirket og desuden ikke er på arbejde.

»Jeg fortæller politibetjenten, at jeg ikke har drukket, og insisterer venligt på at få lov til at tilse manden, som jeg er oprigtig bekymret for«, siger Özgür Serin.

Özgür Serin forstår ikke, hvorfor en betjent kan afvise hans lægehjælp alene med argumentet om, at han ikke er på arbejde og har været i byen. Og samtidig beskylde for at forstyrre politiets arbejde, når han stille og roligt beder om adgang til patienten.

»I stedet får jeg at vide, at jeg ligner én, der er ude på at lave ballade, og at jeg vil blive anholdt, hvis ikke jeg går«, siger Özgür Serin.

Özgür Serin har svært ved at tro sine egne ører. Han forsøger at udføre sin lægepligt, men bliver i stedet overfuset af en politibetjent, der ikke alene truer med anholdelse, men som nu også er i gang med at udskrive en bøde, fordi han nægter at parere ordrer. Özgur Serin bliver ført hen mod en politibil:

»Filmen knækker for mig, da politibetjenten beder om mit ID og cpr-nummer og samtidig siger: ,Jeg tror slet ikke på, at sådan én som dig er læge`. Der bliver jeg virkelig, virkelig vred«.

Flere af Özgur Serins venner, og folk han ikke kender, blander sig og overfuser betjenten verbalt. De råber alle, at betjenten skal lade lægen komme til. Betjenten afviser og siger, at de vil blive anholdt, hvis de ikke forlader området.

Der går omkring ti minutter, før ambulancen ankommer. Imens er Özgür Serin blevet holdt tilbage uden at kunne give den nødlidende mand lægehjælp. Og det er det, der i dag gør ham allermest vred:

»Det, der forarger mig mest, er, at jeg ikke kan leve op til mit lægeløfte på grund af en politibetjents magtudøvelse. Han er ikke i stand til at se, hvilke fatale konsekvenser det kan have. Og at hans mulige fordomme om mig skal gå ud over en patient, der har brug for hjælp, gør mig virkelig harm«, siger Özgür Serin.

Han er i øjeblikket i almen praksis i Hørsholm som del af KBU og har flere gange været i situationer, hvor han som civil har måttet tilbyde sin lægehjælp.

»Det har aldrig givet anledning til problemer før, men der har heller ikke været politi til stede. Det er første gang, at jeg har oplevet, at nogen har nægtet at tro på, at jeg er læge, fordi min familiære baggrund ikke er dansk«.

Sundhedsstyrelsen: Læger har ikke behandlepligt

Læger har en mere vidtgående pligt end almindelige mennesker til at hjælpe tilskadekomne. Det bliver fastslået i autorisationsloven, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Anne Mette Dons.

»Læger har ifølge autorisationsloven en udvidet pligt til at hjælpe mennesker i nød i forhold til den, der er i straffeloven. I den konkrete situation gør lægen det helt rigtige, at han tilbyder sin hjælp. Dermed har han overholdt sin udvidede hjælpepligt«, siger hun og fortsætter:

»Men læger har ikke en pligt til at behandle, og hvis en anden myndighed såsom politiet afviser hjælpen, er det deres afgørelse. Om det i den givne situation så er den rette vurdering at undlade lægehjælp, skal Sundhedsstyrelsen ikke forholde sig til«.

Københavns Politi sender sagen videre

Københavns Politi vil før deadline ikke svare på Ugeskrift for Lægers spørgsmål om, hvorfor politiet afviser at lade en læge tilse en patient, hvorfor de giver lægen en bøde, når han blot vil overholde lægeløftet og hjælpe en tilskadekommen, og hvordan ledelsen reagerer på, at en betjent angiveligt har sagt til lægen, at »jeg tror slet ikke på, at sådan én som dig er læge«.

I en mail til Ugeskriftet skriver politiet, at Københavns Politi betragter henvendelsen »som en adfærdsklage over politiet, og vi har derfor sendt din henvendelse videre til politidirektørens sekretariat, hvor klager over Københavns Politi behandles«.

Få Lægeforeningens ID-kort

Lægeforeningen opfordrer generelt set til, at læger altid kan identificere sig. Det være sig Lægeforeningens ID-kort, medarbejderkort fra sygehuse eller udskrift med autorisationsnummer fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der så kan vises sammen med anden legitimation.

Lægeforeningen kan udstede et ID-kort til de medlemmer, som måtte ønske dette. Det kræver, at man er medlem af Lægeforeningen og har fuld autorisation som læge.

Kortet er gyldigt i fem år, koster 150 kr. og er på størrelse med et dankort. På bagsiden står på dansk, engelsk og fransk, at man er autoriseret som læge i Danmark og er medlem af Lægeforeningen. Kortet indeholder navn, fødselsdato, autorisations-ID samt personlig underskrift.

Ønsker du et kort, så gå ind på laeger.dk > medlemsfordele > øvrigt > ID kort.