Skip to main content

Pris på uddannelse

Journalist Kirsten Winding, winding@newmail.dk

4. nov. 2005
5 min.

Man tager normalt ikke temperaturen på uddannelseskulturen på samme måde som på en patient. Men det burde man faktisk gøre. For en god uddannelseskultur er garant for, at behandlingen af patienterne bliver optimal. Det mener overlæge Inger Fog. Hun er medlem af den arbejdsgruppe, der står bag Vejle Amts Uddannelses-pris i 2004.

For at fremme interessen har Uddannelsesrådet besluttet at uddele en pris til den afdeling eller den person, der har gjort en særlig indsats for at forbedre uddannelseskulturen på en afdeling på et af amtets sygehuse.

Det er tanken, at prisuddelingen skal blive en årligt tilbagevendende begivenhed, og hvert år skal have sit tema. I år bliver temaet arbejdstilrettelæggelse.

»Tilrettelæggelsen af det daglige arbejde har nemlig overordentlig stor indflydelse på, hvor meget og hvor godt, de yngre læger lærer«, forklarer Inger Fog.

»Der skal for eksempel laves det, vi kalder krydspunkter, altså tidspunkter og steder, hvor den yngre læge på vagt kan mødes med seniorlægen og snakke om arbejdet. Den yngre læge skal have en mere erfaren læge at spørge til råds, hvis det er nødvendigt. Og det er også vigtigt, at der afsættes tid og rum til at samle op på dagens arbejde: Hvad kunne være gjort anderledes eller bedre? Hvordan forbedrer vi forløbet næste gang? Og hvorfor gik netop den behandling nu så godt? Samtale mellem yngre og ældre læger er selve grundlaget for, at de yngre lærer noget. Så det skal der være plads til«, siger Inger Fog.

»Der kan indimellem også være brug for en debriefing. Hvorfor gik operationen ikke så godt? Det kan dels være et stort psykisk pres at stå alene efter en negativ oplevelse på sygehuset. Og det er også umådelig vigtigt, at man tager sig tid til at lære af den, så de samme fejl ikke sker næste gang«, tilføjer Inger Fog.

Uddannelse i vagtplanen

I arbejdsgruppen repræsenterer Henrik Jensen de yngre læger.

»Arbejdstilrettelæggelsen betyder virkelig meget for, hvor meget de yngre læger lærer«, forklarer han.

»Når der lægges vagtplaner, er det vigtigt at sørge for, at den yngre læge ikke går alene hele dagen. Han skal altid have en mere erfaren læge at konsultere eller tilkalde, hvis han kommer i tvivl om noget. Problemet er ofte, at den yngre læge overvejende tildeles forvagter, hvor mulighederne for uddannelse og supervision hurtigt bliver begrænsede. Det er forholdsvis let at ændre ved for eksempel at lade den erfarne læge være både for- og bagvagt i dagtiden, og derved frigøre den yngre til for eksempel operationer eller ambulatorium«, foreslår Henrik Jensen.

»Hvis den yngre læge arbejder i et ambulatorium, er det også dårligt, hvis han hele dagen er alene om 20 patienter. Men hvis de fysiske rammer tillader, at han kan møde en mere erfaren læge ude bagved i en pause, er det straks meget bedre. Så kan han læsse af og diskutere arbejdsopgaverne med ham. Og dermed lære mere af arbejdet. Det er den slags tiltag, vi gerne vil belønne,« forklarer Henrik Jensen.

Kontant pris

Og der er tale om en særdeles kontant belønning. Til november uddeles præmierne til de tre bedste blandt de indstillede til prisen. Førstepræmien er på 25.000 kroner, andenpræmien på 10.000 kroner og tredjepræmien på 5.000 kroner.

»Vi vil gerne udnytte, at folk er konkurrencemennesker. Så hvis en konkurrence om en kontant pengegave kan skærpe interessen for at bedre uddannelseskulturen - ja så synes vi, det er helt fint,« siger overlæge Inger Fog, der selv er specialeansvarlig for kvalitetsudvikling og uddannelse på røntgenafdelingerne på Fredericia og Kolding Sygehuse.

»Måske provokerer det nogen,« fortsætter hun. »Janteloven lever jo i bedste velgående, og folk er generelt meget blufærdige, når det gælder om at fremhæve deres egne kompetencer. Men det er der altså brug for. Hvordan skulle vi ellers få frem, hvad der er god og dårlig uddannelse?

Jeg var tidligere leder af I-KU-projektet i Vejle Amt - det står for Integreret Klinisk Uddannelse. På anæstesiologisk afdeling offentliggjorde man løbende de yngre lægers kompetenceniveau på en opslagstavle. Så kunne alle se, hvem der var gode til hvad, og hvem der trængte til at lære hvad. Ikke for at hænge nogen ud, men for at stimulere den enkelte yngre læge og for at gøre det mere overskueligt for dem, der skulle planlægge dagligdagen,« forklarer Inger Fog.

»Til daglig er vi tilbøjelige til at have lidt for travlt med at få produktionspresset afviklet, og det går nogle gange ud over den tid, der bliver til uddannelse. Men jeg tror på, at produktionspresset svinder, når vi tør lukke op og fortælle, hvad vi er gode til, og hvad vi ikke kan endnu. I den proces er det umådeligt vigtigt at lade de yngre læger komme til. Lad dem prøve, og støt dem undervejs. Og følg så op på det. Først da bliver vi jo bedre,« slutter Inger Fog.

Fakta

Prisuddeling

  • Prisen uddeles på den årlige temadag for uddannelsesansvarlige overlæger og andre uddannelsesinteresserede læger den 1. tirsdag i november.

  • Både enkeltpersoner og afdelinger kan indstille til prisen. Indstillinger fremsendes senest d. 01.10.04 til Fuldmægtig Gitte Kristensen, Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle, gkr@vejleamt.dk

  • Der arbejdes med skiftende temaer og kriterier.

  • Årets tema og kriterierne for uddelingen udarbejdes af Videreuddannelsesrådet. Det kommende års tema og kriterier offentliggøres så vidt muligt i december det foregående år.

  • Offentliggørelsen sker via mail til sygehusledelserne, som distribuerer meddelelsen via intranettet på sygehusene og til afdelingerne på sygehusene. Desuden offentliggøres temaet og kriterierne på Vejle Amts hjemmeside (sundhedsportalen), i »Vejlægen« og via Amtsreservelæge-rådet.

  • Temaet for 2004 er arbejdstilrettelæggelse - forstået sådan, at det angår initiativer inden for arbejdstilrettelæggelsen, der har haft en gunstig indflydelse på den yngre læges videreuddannelse.

  • Indstillingen skal give et klart og gerne nuanceret billede af de forhold, som ligger til grund for indstillingen. Der lægges vægt på synlige resultater/dokumentation af effekten, om der er tilgodeset flere kategorier af uddannelsessøgende, og om der er tilfredshed hos både seniorer og yngre læger. Læger lærer i sammenhæng og bl.a. derfor lægges vægt på om patientunderlaget er udnyttet fornuftigt.