Skip to main content

Pro uafhængig medicin

Formand for Lægeforeningen Mads Koch Hansen

1. jun. 2011
2 min.

»Læger gav livsfarlige lykkepiller til gravide«, lyder overskriften på en af flere artikler, der er blevet bragt i Ekstra Bladet og har givet genlyd både i andre medier og blandt politikere. De beskriver, hvordan Lægemiddelstyrelsens advarsler mod at udskrive SSRI-præparater til gravide har været alt for lang tid om at nå frem til det elektroniske opslagsværk promedicin.dk.

Promedicin.dk ejes af Dansk Lægemiddelinformation A/S, som igen ejes af Lægemiddelindustriforeningen. I dag er promedicin.dk det mest brugte elektroniske opslagsværk, når læger skal orientere sig om lægemidler. Det skyldes bl.a., at det har en form, som fungerer. Det er brugervenligt og hurtigt. Læger har en travl hverdag og sætter pris på at kunne finde relevant information ét sted.

Men det ændrer ikke ved det uholdbare i, at medicinalindustrien er ejer af det mest benyttede opslagsværk om lægemidler og ikke har nogen forpligtelse til at samarbejde med Lægemiddelstyrelsen eller andre. Det viser den konkrete sag, hvor netop ejerforholdet har været genstand for kritisk omtale.

Lægeforeningen har tidligere argumenteret for, at Institut for Rationel Farmakoterapi vil være oplagt i den funktion. Nu, hvor der er bred politisk interesse for at etablere et fælles institut til vurdering af lægemidler, er det oplagt at lægge opgaven dér.

Lægemiddelstyrelsen har i dag mange relevante oplysninger, men den kan ikke præsentere et samlet opslagsværk på samme måde som promedicin.dk, og det er der brug for. Læger skal kunne bevare øjenkontakt og dialog med patienten og har ikke mulighed for at foretage utallige søgninger under en konsultation for at tjekke bivirkninger, interaktioner og eventuelle nye advarsler som i det konkrete tilfælde. De informationer skal findes samme sted og i tilknytning til journalen.

Sagen har ribbet op i et emne, som traditionelt har stor mediebevågenhed, nemlig lægers forhold til medicinalindustrien. Ofte fremstilles debatten sort-hvid, og læger, der åbent og efter alle regler samarbejder med lægemiddelvirksomheder, kan opleve at blive hængt ud. Det er urimeligt, og det giver ikke mening, hvis de fagpersoner, som ved mest om sygdomme og deres behandling, ikke skulle kunne deltage i udviklingen af lægemidler, eksempelvis i forbindelse med kliniske forsøg eller som foredragsholdere.

Men det er på den anden side også afgørende, at patienter og læger har tillid til, at de får en fyldestgørende rådgivning. Derfor er Lægeforeningen også positiv over for den invitation, som sundhedsminister Bertel Haarder er kommet med, til sammen med Lægemiddelindustriforeningen at overveje, om der er brug for nye initiativer på området. Vi ønsker sikre lægemidler og uvildig rådgivning.