Content area

|

Psykiatriformand: Nu bliver blødningen i psykiatrien standset

Med 600 millioner kroner årligt får psykiatrien den akuthjælp, der er brug for. Det er et historisk løft, siger formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Gitte Ahle.
Formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Gitte Ahle. Foto: DPS
Forfatter(e)
Anne Steenberger, as@dadl.dk

Regeringens finanslovsaftale med støttepartierne afsætter 600 millioner kroner årligt til en styrkelse af psykiatrien.

»Det er første gang, så længe jeg kan huske, at psykiatrien får så mange penge på en finanslov. Det plejer at være satspuljemidler, som afsættes for kort tid ad gangen, psykiatrien får. Nu er vi sikret 600 millioner kroner ekstra fra næste år og mange år frem. Det er et historisk løft«, siger formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Gitte Ahle.

Hun kalder det, der nu sker, for »akuthjælp«.

»Psykiatrien har været nødlidende i mange år. Men nu kan vi få standset blødningen med de penge, der er afsat. Så har vi ro til at lave den tiårsplan, som regeringen har lovet, ordentligt og velgennemtænkt«, siger Gitte Ahle.

Flere senge

En mindre del af pengene er øremærkede. De 90 millioner kroner skal gå til flere sengepladser i retspsykiatrien. De øvrige 510 millioner kroner er en ramme. Men det fremgår, at der skal oprettes ti ekstra sengepladser i sikringen.

Det fremgår også af aftalen, at kapaciteten i psykiatrien skal styrkes og personalenormeringerne op. Men det er regionerne, der skal stå for den endelige udmøntning af pengene.

»Vi har tillid til, at regionerne vil bruge pengene på psykiatrien, og regner ikke med, at de bliver polyfilla i eventuelle revner i regionernes samlede økonomi«, siger Gitte Ahle.

Hun glæder sig til, at det nu bliver muligt at holde patienterne i længere tid på afdelinger, så lægerne ikke skal udskrive dem før tid, og hun regner med, at der igen også vil være fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere på afdelingerne.

»Siden 2007 er der blevet 11 procent færre senge i psykiatrien. Det var ikke meningen, at patienterne skulle være indlagt i længere tid. Derfor blev de ikke tilbudt beskæftigelse eller miljøterapi under indlæggelsen, og de personalegrupper, der hovedsageligt stod for det, blev afskediget. Men nu kan vi få dem tilbage, patienterne kan være der i længere tid, og afdelingerne bliver roligere«.

Kommer de personalegrupper tilbage på sengeafdelingerne, er der gevinster for patienter og for afdelingen, pointerer Gitte Ahle.

»Vi vil kunne arbejde med deeskalering, som tidligere, og som det er vist i adskillige projekter, nedbringe bæltefikseringer, uden at øvrig tvang øges. Når der er personale nok, kan man være på forkant med situationen, hvis en patient bliver urolig. De vil på forhånd have talt med patienten om, hvad der skal til for at komme ned, hvis han bliver urolig – spille backgammon, eller hvad det kan være. På den måde kan vi berolige patienten og dermed få færre bæltefikseringer«, siger hun.

Gitte Ahle fremhæver også, at retspsykiatrien skal styrkes.

»Det er helt nødvendigt med flere sengepladser her. Vi har set enkelte tilfælde, hvor patienter har været i bælte i 13 måneder, fordi vi ikke kunne tilbyde en retspsykiatrisk plads. Det er en helt speciel patientgruppe, som er alvorligt medtagede af deres sygdom, og patienter med en tilsvarende alvorlig og lidelsesfuld somatisk sygdom ville vi aldrig tillade skulle vente så længe«.

Bedre rekruttering

Et af psykiatriens store problemer, som ikke lader sig løse med nok så mange penge her og nu, er problemet med at skaffe psykiatere. Der er ikke nok.

Men Gitte Ahle er overbevist om, at finanslovsaftalen med tiden vil hjælpe på det også.

»At psykiatrien bliver prioriteret fra højeste sted er et vigtigt skridt til afstigmatisering. Og med pengene vil det forhåbentlig ikke længere ske, at læger bliver nødt til at udskrive patienter før tid. Det er virkelig noget, der afskrækker. Hvis det nu bliver muligt at behandle patienter ordentligt og værdigt, så vil det trække psykiatere, der har søgt væk, tilbage, og det vil give yngre læger lyst til at blive i psykiatrien. For det er et dejligt fag«, siger hun.

Læs Finanslovsaftalen her

Right side

af Rune Lolk | 11/12
12 kommentarer
af Claus Gramstrup Hansen | 10/12
4 kommentarer
af Birgit Alsbjerg | 10/12
1 Kommentar
af Henning Bagger | 09/12
1 Kommentar
af Johanne Dikland | 09/12
4 kommentarer
af Bogi Dánialson Davidsen | 07/12
1 Kommentar
af Mats Lindberg | 06/12
1 Kommentar
af Jens Ole Mathiesen | 06/12
2 kommentarer